Gruplar

2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 3 Araştırma Planlama ve Yürütme Dersi Proje Grupları ve Danışmanları

Grup 1

Ankara’da Antibiyotik Kullanımı Davranışının ve Bilincinin Araştırılması ││Araştırmacılar:; Tuğrul Orhan Akın, Miray Başçavuş, Elçin Ercan, Devrim Deniz Kuşçu, İrem Namal, Mehmet Yılmaz │Danışmanlar: Prof. Dr. Alpay Azap, Prof. Dr. Yasemin Yavuz – Arş. Gör. Batuhan Bakırarar

Grup 2

Aralıklı Hipoksinin Erkek Sıçanlarda Anksiyolitik ve Obsesyon Benzeri Davranışlara Olası Etkisi │Araştırmacılar: Koray Hamza Cihan, Onur Çakan, Sümeyye Kankal, Furkan Mehmet Özden, Bilge Şentunalı, Mert Uzunkulaoğlu │Danışmanlar: Prof.Dr. Nezahat Zaloğlu, Arş. Gör. Hasan Çalışkan, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan – Arş. Gör. Serhat Hayme

Grup 3

Calcaneus Kırıkları Sonrası Anadolu Popülasyonu İçin Uygun İnternal Fiksatör Boyutlarının Belirlenmesi Ve Calcaneus’un Klinik Açıdan Önemli Morfometrik Özellikleri │Araştırmacılar: Zeynep Can, Latife Ekecan, Ebrar Güney, Rüveyda Gürkan, Saliha Özütemiz, Ebrar Onar│Danışmanlar: Doç. Dr. Ali Fırat Esmer, Doç. Dr. S. Kenan Köse – Arş. Gör. İrem Kar

Grup 4

Pap Smear Testi ile Servikal Biyopsi/Konizasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması: 5 Yıllık Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sonuçları │Araştırmacılar: Burak Kadir Uylar, Ersagun Koç, Ahmet Fatih Köse, Can Özen, Bahar Öztürk, Barış Yağbasan │Danışmanlar: Doç. Dr. Duygu Kankaya, Doç. Dr. Derya Öztuna – Arş. Gör. Funda Özalp

Grup 5

Müzik ve Komponentlerinin Dikkate Etkisi │Araştırmacılar: Baran Can Aytaç, Sevde Demiryürek, Mertcan Dinççağ│Danışmanlar: Prof. Dr. Metehan Çiçek, Yrd. Doç. Dr. Beyza Doğanay Erdoğan – Arş. Gör. Zeynep Yavuz

Grup 6

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Kan Alma Birimlerine Başvuran 18 Yaş Üstü Hastaların Biyokimyasal Testler Üzerinden Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Ölçülmesi │Araştırmacılar: Rabia Layık, Büşra Polat, Ceren Yakıştıran, Selen Yakıştıran, Şevval Yeşilli, Merve Yıldırım │Danışmanlar: Prof. Dr. Erdinç Devrim, Prof. Dr. Yasemin Yavuz – Arş. Gör. Batuhan Bakırarar

Grup 7

Ülkemizde Beta Talasemi Major Hastalarında Demir Şelasyon Tedavisinin Uygulanmasındaki Sorunların ve Buna Bağlı Tedavi Başarısının Değerlendirilmesi │Araştırmacılar: Yarkın Karataş, Doğancan Kılıç, Melis Orhun, Canay Önder, Melike Rızvanoğlu, Tuğba Zilayaz│Danışmanlar: Prof. Dr. Mehmet Ertem, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan – Arş. Gör. Serhat Hayme

Grup 8

Mide Kanserinde Risk Faktörü Belirleme Ve Endoskopi Endikasyonu Almış Hastalarda Pepsinojen 1, Pepsinojen 2, Pepsinojen1/Pepsinojen2, Gastrin17, Kromogranin A(Cga), Ferritin, Vitamin B12,Transferrin, Ca 72-4, Vaca (Vacuolating Cytotoxin), Cag-Pai (Cytotoxin Associated Gene Pathogenicity Island) Kullanılarak Endoskopiye Alternatif Yöntem Belirlenmesi │Araştırmacılar: İrem Aras, Özgün Ömer Asiller, Şebnem Saliha Ebrar Cesur, Naz Geyikçi, Hasan Gezgin, Buğrahan Güldür, Büşra Memiş│Danışmanları: Prof. Dr. Aslıhan Avcı, Doç. Dr. Kenan Köse – Arş. Gör. İrem Kar

Grup 9

Fossa Cranii Media Ön Sınır Morfolojisi Ve Morfometrisinin Hacmi İle İlişkisi ve Cerrahi Önemi: Radioanatomik Çalışma │Araştırmacılar: Esra Hilal Laz, Erdem Özcan, Doğa Yöntem, Afra Yurdagül, Afra Yurdagül, Onur Hasret Yurtsever, Çisil Brigitte Gürlek│Danışmanlar: Doç. Dr. Ayhan Cömert, Doç. Dr. Derya Öztuna- Arş. Gör. Funda Özalp

Grup 10

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, 2 ve 3 Öğrencilerinde Sosyal Fobi Şikâyetlerinin Görülme Sıklığı Ve Bağımlılıklarla İlişkisi │Araştırmacılar: Mehmet Rüçhan Karaca, Senem Karakoyun, Fahri Kurucu, Buğrahan Oğuz, Sabri Sekme, Kübra Açıl│Danışmanlar: Prof. Dr. Meram Can Saka, Yrd. Doç. Dr. Beyza Doğanay Erdoğan – Arş. Gör. Zeynep Yavuz

Grup 11

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin ve Akademisyenlerinin, Taşeron Şirkete Bağlı Çalışan İşçilerin Toplumsal Koşulları Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Araştırılması │Araştırmacılar: Hüseyin Kozan, Doğukan Gül, Mert Güngör, Tuğba Turacı, Serpil Gizem Yavuz │Danışmanlar: Prof. Dr. Güngör Erhan Nalçacı, Prof. Dr. Yasemin Yavuz – Arş. Gör. Batuhan Bakırarar

Grup 12

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Eğitim-Araştırma Hastanesinde Endokrinoloji Bölümüne Başvuran Non-Diyabetik Hastalarda Pankreas Yağlanmasının Bel Çevresi Kalınlığı İle İlişkisinin Araştırılması │Araştırmacılar: Günseli Miray Özdemir, Seyit Talha Özdemir, Aslıhan Şahin, Merve Erdoğan, Arif Talha Özdemir│Danışmanlar: Doç. Dr. Evren Üstüner, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan – Arş. Gör. Serhat Hayme

Grup 13

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Polikliniğindeki Ventriküler Septal Defektli Hastalara Ait Tanımlayıcı Değerler ve Takibi │Araştırmacılar: Sevdenur Ahsen Memur, Fuat Pirinçci, Emre Soğancı, Saltuk Bugrahan Taş, Abdullah Taşdizen, Berke Yıldırım, │Danışmanlar: Prof. Dr. Tayfun Uçar, Doç. Dr. S. Kenan Köse- Arş. Gör. İrem Kar

Grup 14

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tıp Eğitiminin NSAİ Analjezik İlaçların Kullanım Alışkanlığına ve Bilincine Etkisi │ Araştırmacılar: Merve Başer, Aleyna Evgit , Büşra Güçlü, Esin Temel, Asiye Yıldız│Danışmanlar: Doç.Dr. Güngör Evren Özgencil, Doç.Dr. Derya Öztuna – Arş. Gör. Funda Özalp

Grup 15

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1-3-4 Öğrencilerinin Stres Düzeylerinin, Strese Yol Açan Faktörlerin ve Stresle Başa Çıkma Yollarının Belirlenmesi │Araştırmacılar: Dilara Ekinci, Nisan Ergin, İrem Hergüner, Beyza İşlek, Seda Yılmaz, Başak Ersavaş│Danışmanlar: Prof. Dr. Ongun Onaran, Yrd. Doç. Dr. Beyza Erdoğan – Arş. Gör. Zeynep Yavuz

Grup 16

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dönem 1 ve 4 Öğrencilerinde Empati Yeteneğinin Sosyal Beceriyle İlişkisinin Araştırılması │Araştırmacılar: Elif İpek Aksoy, Nur Şeyma Borazan, Ali Can, Eren Göktuğ Ceylan, Emre Çalışkan, Ömer Emre Dolu│Danışmanlar: Prof. Dr. Oğuz Berksun, Prof. Dr. Yasemin Yavuz – Arş. Gör. Batuhan Bakırarar

Grup 17

AÜTF İbni Sina Hastanesi Primer Gonartroz Hastalarında Total Diz Artroplastisi Sonrası Memnuniyetin Mizaçla İlişkisinin Gösterilmesi │Araştırmacılar: Taha Can Başar, Yeşim Başoğlu, Esra Binici, Lütfiye Nisa Caner, Hilal Devran, Tuğba Söyler│ Danışmanlar: Prof. Dr. Mehmet Armangil, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan – Arş. Gör. Serhat Hayme

Grup 18

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi │Araştırmacılar: Gizem Koçer, Mustafa Dağdelen, Ali Değirmenici, Doğancan Genç, Muhammed Ali Gökkaya, Ali Fuat Görgülü, Aylin Nil Kondiloğlu│Danışmanlar: Uz. Dr. Filiz Ak, Doç. Dr. S. Kenan Köse- Arş. Gör. İrem Kar

Grup 19

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Klinik Öncesi Dönemde Verilen Mesleksel Beceri Eğitiminin Değerlendirilmesi │Araştırmacılar: Ahmet Gülşen, Tayfun Gürel, Mehmet Mert Yüney, Faruk Oğuz, Ömer Faruk Tartı, │Danışmanlar: Uz.Dr. Zehra Dağ, Doç.Dr. Derya Öztuna- Arş. Gör. Funda Özalp

Grup 20

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Nimetullah Esmer Ses Tanı Ve Tedavi Ünitesine Disfoni Şikayeti İle Başvuran Öğretmenlerde Vokal Efor İle Vhı Arasındaki İlişkinin Retrospektif Analizi │Araştırmacılar: Alperen Çağın Arduç, Özgür Çınar, Leyla Erdemci, Kadriye Fırat, Berkay Kadıoğlu│ Danışmanlar: Prof. Dr. Gürsel Dursun, Yrd. Doç. Dr. Beyza Doğanay Erdoğan – Arş. Gör. Zeynep Yavuz

Grup 21

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1-6 Öğrencilerinin ve Hastaneleri Doktorlarının El Hijyeni İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması │Araştırmacılar: Işıl Ekin Dönmez, Elif Kubar, Ayberk Otlu, İbrahim Mert Özbek, Remziye Şule Özerhan, Arda Tınaz, Melih Emre Torun │Danışmanlar: Prof. Dr. Osman Memikoğlu, Prof. Dr. Yasemin Yavuz – Arş. Gör. Batuhan Bakırarar

Grup 22

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1-6 Öğrencilerinin Ve Hastaneleri Doktorlarının El Hijyeni İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması │Araştırmacılar: Seyedehtala Manafi, Khadija Aklanjeh, Sertaç Akın, Yasemin Altun, Atakan Akar, Onur Yalnızoğlu│Danışmanlar: Prof. Dr. Birgül Piyal, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan – Arş. Gör. Serhat Hayme

Grup 23

Ankara İlinde 112 Acil Çağrı Hattı Kullanım Bilincinin Araştırılması │Araştırmacılar: Tuğçe Türkan Alasırt, Begüm Büyüker, Ömer Faruk Çakmak, Ahmet Safa Doğan, Gözde Nur Sarı, Emine Şeyma Sarıyıldırım│Danışmanlar: Doç. Dr. Onur Polat, Doç. Dr. S. Kenan Köse – Arş. Gör. İrem Kar

Grup 24

Sıemens Advıa 2120i İle Ölçülen Büyük Boyanmamış Hücreler [Large Unstained Cells (Luc)] Değerlerinin Hematolojik Hastalıkların Tanısındaki Yeri Ve Önemi │Araştırmacılar: Dilara Çelikcan, Elif Tuğçe Kara, Oğuzhan Kılıçaslan, Mert Kurnaz, Bensu Sezer, Hatice Tükenmez │Danışmanlar: Doç. Dr. Meltem Kurtyüksel, Doç. Dr. Derya Öztuna- Arş. Gör. Funda Özalp

Grup 25

Erişkin Bireylerin Burunlarından Estetik Operasyon Geçirme Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi │Araştırmacılar: Anıl Tugay Özcan, Onur Büyükçakır, Betül Sena Emre, Bedia Erim, İrem Cenan İzci, Necati Berk Kaplan, Maide Şeyma Püryan |Danışmanlar: Doç. Dr. Burak Kaya, Yrd. Doç. Dr. Beyza Doğanay Erdoğan – Arş. Gör. Zeynep Yavuz

Grup 26

Ankara Üniversitesi İbn-İ Sina Hastanesinde 2016 Yılında İzole Edilen Gram Pozitif Ve Gram Negatif Mikroorganizmalar Ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları │Araştırmacılar: Mustafa Türkay Altunbaş, Burak Çapkan, Şükrü Erkil Çetinel, Mesut Hayri Öztürk, Elif Taşdemir, Nadir Polat, Reşat umut Sefa │Danışmanlar: Doç. Dr. Ebru Us, Prof. Dr. Yasemin Yavuz – Arş. Gör. Batuhan Bakırarar

Grup 27

Gonartroz Tanısıyla Total Diz Protezi Yapılan Hastalarda Tüm Cerrahi Süresince Uygulanan Turnike Kullanımı İle Çimentolama Sırasında Uygulanan Turnike Kullanımının Postoperatif 1. Günde Olan Kan Kaybına Etkisinin Retrospektif Olarak Araştırılması │Araştırmacılar: Azra Kezban Kargalı, Gizem Öztürk, Elif Buse Şahin, Senenay Sevinç Şarklıoğlu, Ece Yıldırım, Emine Tansu Altıntaş│Danışmanlar: Uz. Dr. Hakan Kocaoğlu , Prof. Dr.Atilla Halil Elhan – Arş. Gör. Serhat Hayme

Grup 28

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi’ne Başvuran Serebral Palsili Bireylerin Sahip Oldukları Haklar, Ebeveynlerin Bu Haklar Konusundaki Farkındalığı ve Bu Hakların Eldesi Esnasında Karşılaşılan Sorunlar │Araştırmacılar: Muhammed Emin Harmancı, Muhammet Hazar, Zeki Said İncekara, Furkan Özkan, Tolga Karabörklü, Mikail Devruş Adem Ceylan │Danışmanlar: Prof. Dr. Serap Tıraş Teber, Doç. Dr. Kenan Köse – Arş. Gör. İrem Kar

Grup 29

Hastane Kaynaklı Enfeksiyonlardan Korunmaya Yönelik Bilinç Düzeyinin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1,4 ve 6 Öğrencilerinde Karşılaştırılması |Araştırmacılar: Rukiye Müberra Mert, Fatimetül Zehra Özel, İrem Şener, Amine Altındağ, Fatma Sene Tutkun, Elif Nur Uygun│Danışmanlar: Prof. Dr. Devran Gerçeker, Doç. Dr. Derya Öztuna – Arş. Gör. Funda Özalp

Grup 30

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farmakovijilans Bilinç Düzeyinin ve Uygulanabilirliğinin Tespit Edilmesi │Araştırmacılar: Selma Aydın, Zehra Nur Bulut, Oğuzhan Çamcı, Fatma Çankaya, Seval Çobanoğlu, Halil İbrahim Erdoğan, Ahmet Erkantarcı│Danışmanlar: Prof. Dr. Meltem Kurt Yüksel, Yrd. Doç. Dr. Beyza Doğanay Erdoğan – Arş. Gör. Zeynep Yavuz

Grup 31

İnmemiş Testisli Çocukların Motor Becerileri ve Sosyal Duygusal Gelişimlerinin Değerlendirmesi │Araştırmacılar: Furkan Aykıt, Ahmet Doğan, Hasip Kızılay, Recai Kulak, Arzu Bilge, Nilay Can, İrem Semiha Köksaldı │Danışmanlar: Prof. Dr. Ahmet Murat Çakmak, Prof. Dr. Yasemin Yavuz – Arş. Gör. Batuhan Bakırarar

Grup 32

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Bir Grup Hastanın Tıbbi Otopsiye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi │Araştırmacılar: Bengücan Kasaplı, Yaşarcan Baykişi, Sinem Dansuk, Neziha Aybüke Geylan, Hakan Keskin, Ahmet Nazım Küçük │Danışmanlar: Prof. Dr. Arzu Ensari, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan – Arş. Gör. Serhat Hayme

Grup 33

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine Başvuran Çocuk Hastaların Ebeveynlerinin Çocukluk Çağı Zorunlu Aşıları Hakkındaki Görüşleri │Araştırmacılar: Mehmet Fatih Paksoy, Hacı Doğan, Sümeyye Turan, Snedije Omeri, Amidatou Bello, Eda Şaziye Hilal │Danışmanlar: Prof. Dr. Berna Arda, Doç. Dr. S. Kenan Köse – Arş. Gör. İrem Kar

Grup 34

Romatoid Artritli Hastalarda Klasik – Biyolojik Dmard Tedavisinin Ve Anksiyete – Depresyon Durumunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması │Araştırmacılar: Fatmagül Akar, Samed Demirtaş, Mert Ali Duman, Sefa Ergin, Ebrar Gebeş, Yunus Güneşer │Danışmanlar: Prof. Dr. Gülay Kınıklı, Doç. Dr. Derya Öztuna- Arş. Gör. Funda Özalp

Grup 35

Acil Olmayan Hastaların Acil Servise Geliş Nedenlerinin Araştırılması │Araştırmacılar: Emine Ayten Aksoy, Hilal Büşra Ardıç, Hasan Bostan, Emre Demirci, Haşim Yasin Erşahin, Mehmet Gecegelen │Danışmanlar: Doç. Dr. Onur Polat, Yard. Doç. Dr. Beyza Doğanay Erdoğan – Arş. Gör. Zeynep Yavuz

Grup 36

Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Araştırma Projelerinin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri │Araştırmacılar: Canberk Aksoy, Merve Alpman, Damla Nur Dinç, Gözde Doğan, Ahmet Utku Dönmez, Gökmen Gökşen │Danışmanlar: Prof.Dr. Belgin Can, Yard. Doç. Dr. Deniz Billur, Prof. Dr. Yasemin Yavuz – Arş. Gör. Batuhan Bakırarar

Grup 37

Psikotik Hastalarda Minör Fiziksel Anomalilerin Derecesi İle Hastalık Belirtilerinin Şiddeti Ve Tedavi Yanıtı Arasındaki İlişki |Araştırmacılar: Yağmur Çiko, Zeynep Gülsüm Dilek, Dilara Dönmez, Gülçin Köse, Betül Nur Özdemir, Nur Taşpınar, Hayrunisa Ünlü│Danışmanlar: Doç. Dr. Bora Baskak, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan – Arş. Gör. Serhat Hayme

Grup 38

Ankara Üniversitesi Öğrencilerinde Problemli Çevrimiçi Oyun Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi │Araştırmacılar: Elif Sena Bayır, Kerime Merve Er, Rümeysa Havvanur Hanelçi, Seda Nur Hatipoğlu, Kader Tekin │Danışmanlar: Prof. Dr. Özden Palaoğlu, Doç. Dr. S. Kenan Köse – Arş. Gör. İrem Kar

Grup 39

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Geriatri Polikliniğine Başvuran 65 Yaş Üstü Hastalarda Reçetesiz Ürün Kullanım Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi │Araştırmacılar: Sevde Keskin, Sena Peksarı, Şura Subaşı, Merve Toper, Halime Uysal, Şule Doğan │Danışmanlar: Doç. Dr. Murat Varlı, Doç. Dr. Derya Öztuna – Arş. Gör. Funda Özalp

Grup 40

Hipertansiyon Tanısı Almış Hastalarda İlaç Uyumu ve Hastaların Kullandığı Bitkisel Yöntemler │Araştırmacılar: Meryem Gök, Bahri Kaymak, Hatice Aydın, Fatma Gülşah Balaban, Ahmet Faruk Payamoğlu │Danışmanlar: Doç. Dr. Cansın Tulunay Kaya, Yard. Doç. Dr. Beyza Doğanay Erdoğan– Arş. Gör. Zeynep Yavuz

Grup 41

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Ve Dönem 3 Öğrencilerinin Biyoterörizm Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması │Araştırmacılar: Behiye Kıllı, Beliz Akcakoca, Burak Kömürcüoğlu, Onur Alp Kuloğlu, Selin Küçükala, Muhammed Tarık Yılmaz │Danışmanlar: Prof. Dr. Mehmet Kıyan, Prof. Dr. Yasemin Yavuz – Arş. Gör. Batuhan Bakırarar

Grup 42

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1., 3. ve 5. Dönem Öğrencilerinde İyonize ve Non-İyonize Radyasyon Bilgi Düzeyi ve Farkındalığının Araştırılması │Araştırmacılar: Emel Hatipoğlu, Zülal karar, Esra Keskinkılıç, Özlem Esra Yıldırım, Özlem Yücealp, Uğur Uygur│Danışmanlar: Prof.Dr. Belgin Can, Yard. Doç. Dr. Deniz Billur, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan –Arş. Gör. Serhat Hayme

Grup 43

Behçet Hastalarında Ruhsal Hastalıklar, Bilişsel İşlevler Ve Yaşam Kalitesi │Araştırmacılar:Hikmet Nur Doğan, Beyza Nur Şahin, Berkay Bari, Atakan Göktürk, Umutcan Gülmezoğlu │Danışmanlar: Prof. Dr. Vesile Şentürk Cankorur, Doç. Dr. S. Kenan Köse – Arş. Gör. İrem Kar

Grup 44

2014-2016 Döneminde AÜTF Algoloji Bilim Dalına Başvuran Hastalarda Baş Ağrısı ve Fibromiyalji Sendromunun Psikososyal Faktörlerden Etkilenme Düzeyinin Araştırılması │Araştırmacılar: Cihan Aykaç, Beste Akınal, Asya Tuğçe Bol, Zeynep Bengisi Özdener, Ezgi Polat, Afgan Mehdiyev │Danışmanlar: Doç. Dr. Güngör Enver Özgencil, Doç. Dr. Derya Öztuna – Arş. Gör. Funda Özalp

Grup 45

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin Farklı Klinik Bölümlerinde El Hijyenine Uyumun Değerlendirilmesi │Araştırmacılar: Hiranur Çağlayan, İhsan Kağan Çelik, Atilla İlhan, Akif Kaya, Fatma Özlem Çoşkun, Hatice Ezgi Rifaioğlu │ Danışmanlar: Prof. Dr. Ali Timucun Altın, Yard. Doç. Dr. Beyza Doğanay Erdoğan – Arş. Gör. Zeynep Yavuz

Grup 46

Ankara Üniversitesi Tıp, İlahiyat ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Ölçülmesi │Araştırmacılar: Elif Seda Bari, Ömer Demir, Dudu Doğan, Murat Kurtulmuş, Onur Mutlu, Burak Tülü, Ahmet Uzbaş │Danışmanlar: Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, Prof. Dr. Yasemin Yavuz – Arş. Gör. Batuhan Bakırarar

Grup 47

AÜTF Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Apandisit ameliyatı yapılacak 12-18 yaş arası ergenlerde ameliyat öncesi ayrıntılı bilgilendirme yapılanlar ile standart bilgilendirilenlerin kaygı düzeylerinin karşılaştırılması │Araştırmacılar:Baran Babayiğit, Mehmet Emre Çağlayan, Ömer Faruk Camızcı, Pelin Eğin, Melike Erdemli, Batuhan Ergin │Danışmanlar: Yard.Doç. Dr. Gülnur Göllü Bahadır, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan – Arş. Gör. Serhat Hayme

Grup 48

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kistik Ekinokokkoz Nedeniyle Tedavi Edilen Hastaların Tanısında Serolojinin Kullanımının Araştırılması │Araştırmacılar: Gizem Aktaş, Yağmur Delialioğlu, Kübra Nur Delimehmet, Alime Beyza Gedikbey, Neval Gedikoğlu│Danışmanlar: Doç. Dr. Gülay Aral Akarsu, Doç. Dr. S. Kenan Köse – Arş. Gör. İrem Kar

Grup 49

Pet-Bt Değerlendirilmesinin Hasta Karakterizesi ve Endikasyon Bakımından İncelenmesi │Araştırmacılar:Abdurahman Akdaş, Sena Kocaman, İrem Kula, Oğuzhan Ocak, Mustafa Kaan Solmaz, Merve Umur │ Danışmanlar: Prof. Dr. Özlem Küçük, Doç. Dr. Derya Öztuna– Arş. Gör. Funda Özalp

Grup 50

Aütf Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Akciğer Kanseri Tanısı Almış Hastaların Sigara İçme Öykülerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi |Araştırmacılar: Asya Büşra Kılıç, Selen Subaşı, Meliz Ece Obalar, Göktuğ Okyar, Kağan Berkay Öner, Hasan Özbek │Danışmanlar: Doç. Dr. Çabir Yüksel, Yard. Doç. Dr. Beyza Doğanay Erdoğan – Arş. Gör. Zeynep Yavuz

Grup 51

Nazal Septum Deviasyonu Olan Hastaların Ameliyat Öncesi Ve Sonrası Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi │Araştırmacılar: Umut Özgür, Ahmet Berkay Tutanç, Arzu Gülşah Yalçın, Ayşe Yelseli, Fatma Didem Yıldız, Şehzade Baytemir │Danışmanları: Prof. Dr. Ahmet Ergün, Prof.Dr. Rauf Yücel Anadolu, Prof. Dr. Yasemin Yavuz – Arş. Gör. Batuhan Bakırarar

Grup 52

İlk Okul Öğretmenlerinin İlk Yardım Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi │Araştırmacılar: Ayla Mammadova, Parvin Gadir, İbrahim Kürşad Karabacak, Nihat Karabacak, Muharrem Berat Kaya, Ufuk Kılıç │Danışmanlar: Prof. Dr. Bizden Sabuncuoğlu, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan – Arş. Gör. Serhat Hayme

Grup 53

Dönem 1, 4 ve 5 Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Bakış Açılarının Tıp Uğraşı Temelinde Değerlendirilmesi İle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Görev Yapmakta Olan Öğretim Elemanlarının Kariyer Süreçlerinin Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısına Göre İncelenmesi │Araştırmacılar: Amirabbas Taherzadeh, Zaid Abdulrazeg, Süleyman Keski, Yusuf Özkarabacak, Mohammed Qwaider, Mohammad Tawfig Fawzi, Sher Alam Sultani, Babak Ahmadzadeh│Danışmanlar: Prof. Dr. Serap Şahinoğlu, Doç. Dr. S. Kenan Köse – Arş. Gör. İrem Kar

Grup 54

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Ve 4 Öğrencilerinin İletişim Becerileri Dersine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi │Araştırmacılar: Fatma Nur Gizem Ölmez, Feyza Nur Özbahar, Didar Şahin, Emine Selin Uzun, Gökçe Nur Ünlüsoy, Cennet Büşra Yarcı│Danışmanlar: Prof. Dr. Özlem Küçük, Doç. Dr. Derya Öztuna – Arş. Gör. Funda Özalp

Grup 55

Grip Aşısı Konusunda Bilgi Veren Web Tabanlı Kaynakların Değerlendirilmesi: │Araştırmacılar: İlker Anıl Çelik, Cemre Kırım, Pelin Özbakır, İhsan Mert Türk, Kardelennur Yıldırım, Elif Yunt, Ayda Gholizadeh│Danışmanlar:Prof. Dr. Alpay Azap, Yard. Doç. Dr. Beyza Doğanay Erdoğan – Arş. Gör. Zeynep Yavuz

Grup 56

Foramen Jugulare’nin kafa Tabanındaki Topografik Anatomisi ve Klinik Önemi │Araştırmacılar: Hatice Arar, Merve Berhoğlu, Nuriye Gül Bulut, Sinem Önal, Neslihan Karaca │Danışmanlar: Doç. Dr. Tülin Şen Esmer, Prof. Dr. Yasemin Yavuz – Arş. Gör. Batuhan Bakırarar

Grup 57

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteye Girme Amaçları ve Fakülteden Memnuniyet Dereceleri │Araştırmacılar: Ali M. A. Hajalı, Semanur Dabak, Abdullah Emin Gönülal, Rafet Onur Görgülü, khalid Zeynalov, Artoghrul Mammadli │Danışmanlar: Prof. Dr. İnci Özgür İlhan, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan – Arş. Gör. Serhat Hayme

Grup 58

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran 18-65 Yaş Arasındaki Hasta ve Hasta Yakınlarında Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısının Vücut Kitle İndeksi İle İlişkisi │Araştırmacılar: Mustafa Albyati, Osman Akay, Enes Bayrak, Orhan Çınar, Mehmet Said Çil, Ömer Berkay Ertan│Danışmanlar: Prof. Dr. Canan Togay Işıkay, Doç. Dr. S. Kenan Köse – Arş. Gör. İrem Kar

Grup 59

Karaciğer Morfometrisi ile Damarlarının Dallanma Varyasyonlarının İncelenmesi ve Üç Boyutlu Modellenmesi │Araştırmacılar: Beyza Deliküçük, Semanur Ertan, Fehmiye Karkın, Nermin Özen│Danışmanlar: Prof. Dr. Halil İbrahim Açar, Doç. Dr. Derya Öztuna – Arş. Gör. Funda Özalp

Grup 60

Ankara’da Bir Üniversite Hastanesindeki Dahiliye Kliniklerinde Yatan Yaşlı Hastalarda Depresyon ve Anksiyete Riski Ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi │Araştırmacılar: Esra Akdoğan, Fatma Aydın, Büşra Cengiz, Cennet Gizem Kürklü, Gizem Gökçen Atılkan │Danışmanlar: Doç. Dr. Sevgi Aras, Yard. Doç. Dr. Beyza Doğanay Erdoğan – Arş. Gör. Zeynep Yavuz

Grup 61

Radikal Prostatektomi (RP) Yapılan Hastalarda RP Patolojisinde Gleason Skor Upgrade Olma Oranı ve Bu Oranı Öngören Faktörlerin Belirlenmesi |Araştırmacılar: Ümit Değirmenci, Furkan Akyüz, Sadettin Başpınar, Rümeysa Nur Büyükabacı, Zehra Eryılmaz, Ersin Yavuz │Danışmanlar: Prof.Dr. Hakan Ergün, Prof. Dr. Yasemin Yavuz – Arş. Gör. Batuhan Bakırarar

Grup 62

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Plastik Cerrahi Stajı Alan Dönem 5, 6 Öğrencileri İle Almayan Dönem 1, 2, 3, 4 Öğrencilerinin Plastik Cerrahi Farkındalığının Değerlendirilmesi │Araştırmacılar: Ecem Karakuyu, Selin Taşan, Büşra Tunalı, Sultan Yasemin Ünlüer, Esma İrem Yerlikaya│Danışmanlar:Prof. Dr. Savaş Serel, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan – Arş. Gör. Serhat Hayme

Grup 63

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalına Gönderilen Kemik İliği Biyopsi Ve Aspirasyonlarının Klinik Endikasyonlarının Belirlenmesi Ve Histopatolojik Tanısal Sonuçları │Araştırmacılar: Muhammed Fatih Arslan, Merve Akay, Elif Akıncı, Furkan Aydınlı, Mustafa Emre Aydınlı │Danışmanlar: Prof. Dr. Gülşah Kaygusuz, Doç. Dr. S. Kenan Köse – Arş. Gör. İrem Kar

Grup 64

Sodyum Florürün Hipoksik Ortamda Makrofaj Hücrelerindeki İmmün Yanıta Etkileri │Araştırmacılar: İlker Dinçer, Durul Şeyma Şen, Yiğit Dilaver, Gökberk Metin, Mehmet Özkök│Danışmanlar: Prof. Dr. Nuray Yazıhan, Doç. Dr. Derya Öztuna – Arş. Gör. Funda Özalp

Grup 65

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanımı Ve Klinik Öncesi Dönem İle Klinik Dönem Kullanım Karşılaştırılması │Araştırmacılar: Aslan Mert, Kubilay Tosunoğlu, İbrahim Özden, Seray Öztürk, Ceyhun Taştan, Belis Tozlu │Danışmanlar: Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, Yard. Doç. Dr. Beyza Doğanay Erdoğan – Araş. Gör. Zeynep Yavuz

Grup 66

Ankara Üniversitesi Tıp Hukuk ve Eczacılık Fakülteleri Dönem 3 Öğrencileri Arasında Tiroid Hastalıkları Konusunda Farkındalık Düzeyinin Değerlendirilmesi │Araştırmacılar: Hatice Altıntaş, Hatice Kübra Çelik, Rabia Türk, Sevgi Gül, Betül İnan, İrem Nur Yıldız│Danışmanlar: Doç. Dr. Arda Demirkan, Prof. Dr. Yasemin Yavuz – Arş. Gör. Batuhan Bakırarar

Grup 67

Aterosklerotik Hastalarda Sekonder Korunmada Statin Tedavisine Uyum: Medyanın Etkisi │Araştırmacılar: Ahmet Günay Adam, Pelin Analay, Özge Baran, Ceren Bayrak, Atakan Dursun, Buse Tekin │Danışmanlar: Prof. Dr. İrem Dinçer, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan –Arş. Gör. Serhat Hayme

Grup 68

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Dahiliye Polikliniğine başvuran hasta ve hasta yakınlarında Sağlık Okuryazarlığı durumunun değerlendirilmesi │Araştırmacılar: Fariba Fidai, Nour El Houda Al Akaoum, Gkçe Sena Bayramoğlu, Dilara Betül Aslan, Hüseyin Eren Öztürk│ Danışmanlar: Prof. Dr. Esin Ocaktan, Doç. Dr. S. Kenan Köse – Arş. Gör. İrem Kar

Grup 69

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin Endokrin, Kbb, Kardiyoloji Ve Enfeksiyon Polikinliklerine Gelen Hastaların Sağlık Hizmetlerini Alma Eğilimleri │Araştırmacılar: Mesut İbrahim Yıldız, Bihter Tercanlıoğlu, Mehmet Kaan Akbıyık, Ayda Rana Özlem Dizdar │Danışmanlar: Yard. Doç. Dr. Selda Tekiner, Doç. Dr. Derya Öztuna – Arş. Gör. Funda Özalp

Grup 70
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Sosyal Medya Kullanım Tutumları │Araştırmacılar: Amanullah Erkin, Erkan Küçükkaraarslan, Malle Dagu Solle, Ozan Cihat Kazaz, Oğuzhan Kurt, Talha Emre Arslan│Danışmanlar: Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, Yard. Doç. Dr. Beyza Doğanay Erdoğan – Arş. Gör. Zeynep Yavuz