2013 – 2014

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’na Konsülte Edilen Hematopatoloji Olgularında Merkezler Arası Histopatolojik Tanı Uyumunun Değerlendirilmesi  | Araşıtrmacılar: Esra Çelik, Gülay Çoban, Altan Ecem Özbay, Sacide Sümeyra Özgür, Merve Öztürk | Danışmanları: Doç. Dr. Gülşah Kaygusuz, Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 2

Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinden Taburcu Olan Hastaların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Ahmet Arif Özyurt, Aydın Toprak, Enver Dablan, Fatma Mohammed Akram Akram, Gökhan Arslan | Danışmanları: Doç. Dr. N. Defne Altıntaş, Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 3

Metisiline Duyarlı Ve Dirençli Staphylococcus Aureus İzolatları Üzerine Camellia Sinensis’in Beta Laktam Ve Folik Asit İnhibitörü Antibiyotiklerle Sinerjistik Etkisinin “Checkerboard Mikrodilüsyon” Yöntemi İle Araştırılması  | Araştırmacılar: Özge Çelik, Serkan Türeli, Selin Ural, Kübra Korkmaz | Danışmanları: Doç. Dr. Zeynep Ceren Karahan, Doç. Dr. Serdal Kenan Köse;


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 4

Abdominal Muayene Sırasının Değişmesinin Bağırsak Seslerinin Sıklığı (Frekansı) Üzerindeki Etkisi  | Araştırmacılar: A.Sena Çalış, Esra Kaya,  Liljana Mehmetaj, Büşra Yılmaz, Elif N. Demir  | Danışmanlar: Doç. Dr. Halil İbrahim Açar, Doç.Dr.Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 5

Ayak Bileği Kemik Morfometrisinin Ayak Bileği Anterior Sıkışma Sendromunu Oluşturan Kemik Büyümelerine Etkisinin Radyolojik Olarak İncelenmesi  | Araştırmacılar: Esra Uçar, Buse Bilgiç, Banu Çiçek Baykara, Merve Topbaş, Aslı Dilara Can  | Danışmanlar: Doç. Dr. Halil İbrahim Açar, Doç. Dr. Serdal Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 6

Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Yaklaşımı | Araştırmacılar: Asya Eylül Ağaoğlu, Ecehan Küçük, Pelin Uğuz, Ekin Kartal, Pınar Türkmen  | Danışmanlar: Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, Prof. Dr. Sevim Bavbek, Doç. Dr. S. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 7

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi Ana Bilim Dalında Kalp Ameliyatları Sonrası Nozokomiyal Enfeksiyon Gelişimindeki Risk Faktörleri | Araştırmacılar: H.Şeyma Akgül, Mustafa Hacıömeroğlu, Nida Koçer, Pelin  Kutlutürk, F.Tuğba Taşdemir  | Danışmanlar: Prof. Dr. Mustafa Şırlak, Doç. Dr. Kenan Köse 


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 8

İdrar Kültürlerinde Üreyen Bakterilerin Prevalansı Ve Antibiyotik Sonuçlarının Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Zeliha Asiye Akcan, Bera Ömer Uğurlu, İbrahim Alptekin, Masuma Shokriyan, Gözde Nisa Malçok  | Danışmanlar: Prof. Dr. Devran Gerçeker, Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 9

AÜTF Beyin Ölümü Tespit Komisyonunda Yer Alan Bölümlerdeki Sağlık Çalışanlarının Organ Nakline Bakışları | Araştırmacılar: Süleyman Tatar | Danışmanlar: Prof. Dr. Berna Arda, Doç. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 10

Ankara’da İki İlkokulun 4. Sınıf Öğrencileri ve Sınıf Öğretmenleri Arasında Çeşitli Parazitler İle İlgili Bilinç Düzeyinin Araştırılması ve Farkındalığın Arttırılması Proje Araştırmaları  | Araştırmacılar: Ayşegül Bulut, Elif Kazanlık,Gülin Özuyar, Gül Sinem Kılıç, Merve Naz Yıldız | Danışmanlar: Doç. Dr. Gülay Aral Akarsu, Doç. Dr. Serdal Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 11

Over Kitlelerine İntraoperatif Yaklaşımda Frozen İncelemenin Önemi |Araştırmacılar: Hatice Dilara Aydoğdu, Gözde Zeynep Fırat,  Cihan Görücü, Kenan Ekin Topçu, Ekin Arel Yeşıloğlu | Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Duygu Kankaya, Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 12

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  İbn-İ Sina Hastanesi Acil Servisi’nde Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Risk Faktörleri, Etkileri ve Genel Değerlendirmesi  | Araştırmacılar: Oğuzhan Karaoğuz, Bensu Şahin, Gökşen Karadağ, Mehtap Oskay, Walid M.M. Fıqy | Danışmanlar: Prof. Dr. Serap Şahinoğlu Kuş, Doç. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 13

Antipiretik Etkide Olası Bir Hedef: Gabaa Reseptörü | Araştırmacılar: Yiğit Baykara, Ezel Aydoğ, Mustafa Kemal Altınok, Semih Umut Çetin, Kaan Erol | Danışmanlar: Prof. Dr. Eyüp Sabri Akarsu, Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 14

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine Başvuran Gebelerin Göbek Kordonu Kanı Hakkındaki Farkındalığı Ve Yaklaşımları | Araştırmacılar: Zeynep Cansu Duran, Gözde Karacan, Sinem Başak Tan, Mine Tepetaş, Elif Ezgi Uz  | Danışmanlar: Prof. Dr. Alp Can, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 15

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-İ Sina Hastanesine 2011-2013 Yılları Arasında Başvuran Gebelerde Sigara İçme Durumu; Yaşa Göre Dağılımı  | Araştırmacılar: Berkay Ayhan, İdris Gürpınar, Mehmet Uğur Çalışkan, Muhammet Göv, Tevfik Onur Özdemir | Danışmanlar: Prof.Dr. Aslıhan Avcı, Doç.Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 16

Ankara Üniversitesi Hastaneleri’ndeki Sağlık Çalışanlarının Klasik Tip Cep Telefonları ve Akıllı Telefonlarında Üreyen Mikroorganizmalar ve Üremeleri Belirleyen Faktörler | Araştırmacılar: Sevgi Bilen, Pınar Kılıçdağı, Özgen Nahya, Çağla Yazar, Duygu Yıldız   | Danışmanlar: Prof. Dr. Alpay Azap, Doç. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 17

Rehabilitasyon Tedavisi Gören Sporcuların Psikolojik Durumunun  Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Çise Kanar, Sinem Kılıç, Mahsa Moayed, Esra Doğan, Eşmene Fatma Kahraman | Danışmanlar: Prof. Dr. Ali Murat Zergeroğlu, Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 18

Gastroözofagiyal Reflü Semptomlarının Şiddeti Endoskopik Bulguların Derecesiyle Uyumlu Mudur?  | Araştırmacılar: Işınsu Terzi , K.Yasemin Altunel, Mehtap Gökhan, Aminullah Nail  | Danışmanlar: Doç. Dr.  Mehmet Bektaş, Doç. Dr. S.Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 20

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Tanı, Tedavi Ve Takip Edilen Pankreas Duktal Adenokarsinomlu Hastaların Prognozuna Etkili Faktörlerin Araştırılması  | Araştırmacılar: Alperen Aksan, Berfu Ünal, Büşra Arslan, Pelin Mutlu, Oğuz Kağan Özer | Danışmanlar: Prof. Dr. Esra Erden, Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 21

Hastane Dizileri Enfeksiyon Kontrolü Yönünden Doğru Örnek Oluyor Mu? | Araştırmacılar: Cansu Erel, Niymet Pelin Çavdar, Ozan Değer, Tuğba Atak, Tolga Akben  | Danışmanlar: Prof. Dr. Alpay Azap, Doç. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 22

Superior Mezenterik Arter Dallanma Paterni Ve Klinik İlişkisi: Anatomik Çalışma  | Araştırmacılar: Büşra Atmaca, Ayşe Nihan Bal, Kaan Sünter, Oğuzhan Tokur, Sümeyye Emel Yel | Danışmanlar: Doç. Dr. Halil İbrahim Açar, Doç. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 24

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Baş Ağrısı Sıklığının Ve Tiplerinin Belirlenmesi  | Araştırmacılar: Selin Durak  | Danışmanlar: Prof. Dr. Canan Yücesan, Prof. Dr. Yasemin Yavuz


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 25

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniğine Başvuran Anne Adaylarının Doğum Yöntemi Seçimi Ve Bunu Etkileyen Faktörler | Araştırmacılar: Suat Tekeli, Fethiye Mermer, Cansu Ziroğlu, Yağmur Sevinç | Danışmanlar: Doç. Dr. Arda Demirkan, Doç. Dr. Yasemin Yavuz


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 26

Bazal Hücreli Karsinom Olgularında, Tümör Kalınlığı ve İnvazyon Derinliğinin Cinsiyet ve Yaş Dağılımı, Histopatolojik Tümör Tipi Ve Lokalizasyon İle İlişkisi | Araştırmacılar: Aslıhan Merve Toprak, Damla Gül Fındık, Ezgi Yılmaz, Merve Nur Yılmaz, Nilüfer Beylem | Danışmanlar: Prof. Dr. Aylin Okçu Heper, Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 27

Behçet Hastalığı’nın Nörolojik Tutulumunun Klinik Seyre Etkisi | Araştırmacılar: Aslı Ayaz, Ersin Musluk, Kübra Bi, Nazan Görmüşer, Özlem Işık  | Danışmanlar: Prof. Dr. Canan Yücesan, Doç. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 28

Ankara Üniversitesi Mesleksel Beceri Eğitiminde, Eğitim Sırasında Koçluk Becerilerinin Kullanımı Ve Bunun Öğrencilerin Becerileri Kazanmaları Üzerinde Etkileri  | Araştırmacılar: Kübra Çalışkan, Arman Çiçekli,  Ayşenur Çobanoğlu,  Caner Öğük, Gencay Sancar  | Danışmanlar: Prof. Dr. Belgin Can, Yrd. Doç. Dr. Deniz Billur, Prof. Dr. Yasemin Yavuz


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 30

Down Sendromlu Çocuk Sahibi Olan Ailelerde Hastalıkla İlgili Bilgilenme Sürecinde Genetik Danışmanlık  | Araştırmacılar: Elanur Akın, Ayşe İrem Bozkurt, Yasemin Konuk, Mehmet Özalevli, Dilmeran Şimşek  | Danışmanlar: Prof. Dr. Hatice Ilgun Ruhi, Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 31

Çocuklarda Rsv Enfeksiyonun Mevsimsel Dağılımı, Bronsıyolitte Erken Doğumun Hastalık Üstüne Etkisi, Rsv Ko-Enfeksiyonun Hastalık Üstüne Etkisi  | Araştırmacılar: Ferid Abdulaliyev, Leyla Abdızade, Mercan Cabbarlı, Jamil Alasov, Nigar Ahmedzade | Danışmanlar: Prof. Dr Erdal İnce, Doç. Dr. S.Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 33

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Okuyan 1., 4. Ve 6. Sınıf Öğrencilerin Zaman Yönetimini Öğrenme ve Etkili Kullanma Yönünden Karşılaştırılması  | Araştırmacılar: Özge Güçbey, Arda Soylu, Mustafa Mert Terzi, Aslıhan Tokgöz, Cankat Ugan | Danışmanlar: Prof.Dr. Belgin Can, Yrd.Doç.Dr. Deniz Billur, Doç.Dr. Serdal Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 34

Multiple Skleroz Hastalarında Sigara Kullanımının Özürlülük Derecesine Ve Atak Sıklığına Olan Etkisinin Araştırılması  | Araştırmacılar: Yavuz Sümter, Fatih Turgul, Alican Topaloğlu, Salih Koç, Erkan Küçükkaraaslan  | Danışmanlar: Prof. Dr. Canan Yücesan, Prof. Dr.Yasemin Yavuz


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 35

Hayvan Deneyleri Üzerine Tıp, Eczacılık İle Hukuk, İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Yaklaşımlarının Karşılaştırılması  | Araştırmacılar: İsmail Eray Aygün, Başak Elçin Baş, Sinan Cem Şahin, Hazal Nur Tezel Yasemin Tokmak  | Danışmanlar: Prof. Dr. Belgin CAN, Yrd. Doç. Dr. Deniz BİLLUR, Doç. Dr. Kenan KÖSE


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 36

Axisin Odontoid Çıkıntısının Morfometrik İncelemesi  | Araştırmacılar: Mehmet Yusuf Yılmaz, Mustafa Çakıllı, Oğuzhan Üstün, Ömer Sabri Yılmazer, Samet Güneş | Danışmanlar: Doç. Dr. Tülin Şen, Prof. Dr. Yasemin Yavuz


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 37

Çankaya İlçesindeki Açık Alan Egzersiz Parklarındaki Spor Aletlerinin Kullanımına İlişkin Araştırma  | Araştırmacılar: Ahmet Ertuğrul Çekiç, Yasin Özdemir, Çağatay Göktuğ Akbaba, Yakup Ünal, Ahmet Polat  | Danışmanlar: Prof. Dr. Nezahat Zaloğlu, Doç. Dr. S. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 38

Incısura Supraorbıtalıs’ın Morfometrisi ve Topografik Anatomisi  | Araştırmacılar: Esma Aşık, Esra Kılınç, Feyzanur Akan, Tuba Ertekin, Zeynep Sena Solmaz | Danışmanlar: Doç. Dr. Ali Fırat Esmer, Doç. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 39

Öğrenci Gözüyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Öğrenci Bilgi Sistemi Nasıl Olmalıdır? | Araştırmacılar: Esra Ülgen, Nilüfer Yıldız, S.Elif İşlek, Bengü Kocaman, F.Tuğra Karaarslan | Danışmanlar: Doç. Dr. Halil İbrahim Açar, Doç. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 41

Ankara’daki Üniversite Hastahanelerinden Birinde Çalışan İntern Doktorların Perkütan Yaralanmalara Yaklaşımları  | Araştırmacılar: Barış Karademir, Danyal Gümüş, Osman Cerlet, Garip Gülfırat,  Baran Doğan  | Danışmanlar: Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, Araş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 43

Parkinson Hastalığında Üriner Sistem Disfonksiyonunun Parkinsonizm Şiddeti İle İlişkisi  | Araştırmacılar: Yasin Erdoğan,  Hasan Eryeşil, Ali Said Nazlıgül, Berat Başdemir, Kamil Balaban | Danışmanlar: Prof. Dr. Cenk Akbostancı, Araş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 44

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıp Tarihine Olan İlgilerinin Belirlenmesi | Araştırmacılar: Ahmet Can Esen, Mehmet Kayaalp, Özgür Deniz Köşüm, Çetin Bilge Kağan Tümer, Umut Türk | Danışmanlar: Doç. Dr. Ahmet Acıduman, Prof. Dr. Yasemin Yavuz


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 45

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğine Başvuran Hastalarda Şiddete Uğrama ve Şiddet Uygulama Oranlarının Tanıyla İlişkisi  | Araştırmacılar: Betül Saliha Acet, Burak Akagündüz, Esma Arslan, Gizem Kaplan, Gamze Yıldız | Danışmanlar: Prof. Dr. Vesile Şentürk Cankorur, Prof. Dr. Yasemin Yavuz


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 46

Ankara Üniversitesi İbn-İ Sina Hastanesi’nde Sağlık Personeline Karşı  Hasta/Hasta Yakını Tarafından Uygulanan Şiddetin Nitel Ve Nicel Olarak Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Nur Ersan, Zülal Yavuz, Cansen Çeneli, Hale Özer, Berkan Başer | Danışmanlar: Doç. Dr. Meram Can Saka, Prof. Dr. Yasemin Yavuz


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 47

Sulcus Arterıae Vertebralıs Tiplendirmesi  | Araştırmacıları: Mehmet Berk Örüncü, Mehmet Özer, Semih Örten, Tarık Özdemir, Tolga Çakır  | Danışmanlar: Doç. Dr. Ali Fırat Esmer, Araş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 48

Grup Psikoterapisi Alan Hastalara Seans Video Kaydının İzletilmesinin Terapi Üzerine Etkisi  | Araştırmacılar: Dilşa Cemre Akkoç, Güngör İlayda Bostancı, Işıl İmge Gültekin, Kadir Yağız Türker, Onur Denizhan Sivri  | Danışmanlar: Doç. Dr. Vesile Şentürk Cankorur, Araş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 49

Febril Nötropenik Hastalarda Mascc Skorlamasının Yararının ve Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Müge Topcuoğlu, Nermin Aras, Yavuz Batuhan Yıldırım, Souel Osman Oglou, İbrahim Halil Tüysüz | Danışmanlar: Prof. Dr. Hamdi Akan, Araş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 50

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Demodex Folliculorum Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması  | Araştırmacılar: Osman Orkun Cankorur, Ebru Yücel, Seda Zor,  Nihad Mammadlı,Shola Huseynzada | Danışmanlar: Doç. Dr. Gülay Aral Akarsu, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 51

Clıvus ve Foramen Magnum Morfolojisi İle Cerrahi Girişimler Açısından Bu Yapıların Morfometrik İncelenmesi: Anatomik Çalışma  | Araştırmacılar: Elif Ocak, Gökçe Okan, Kübra Yıldırım, Özge Ulusoy, Mina Ardıç  | Danışmanlar: Doç. Dr. Ayhan Cömert,  Doç. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 52

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Çeşitli Örneklerinde Saptanan Nozokomiyal Enfeksiyon  Etkenlerinin  | Araştırmacılar: Kasım Akay, Haldun Murat Erden, Emre Bahir Mete, Özgür Orhan, Ahmet Yaprak | Danışmanlar: Prof. Dr. Devran Gerçeker, Arş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 53

Nigella Sativanın Etkin Maddesi Timokinin T98g Glioma Hücre Fenotipik ve Gen Ekspresyonları Üzerine Etkileri | Araştırmacılar: Begüm Aslantaş, C. Doğan Hacıosmanoğlu, R. Hande Kocabıyık, Nurbanu Koçdemir, Hüseyin Çamlı | Danışmanlar: Doç. Dr. Fikret Şahin, Arş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 55

Biyomateryallerin Doku Uyumluluğu  | Araştırmacılar: Tülin Karaca, Aysun Karahan, Onur Karaoğlu, Cansu Kaya, Onur Özdemir  | Danışmanlar: Doç. Dr. Nuray Yazıhan, Yrd. Doç. Dr. Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 56

Ankara Üniversitesi Tıp, Hukuk, Veteriner ve İlahiyat Fakültelerindeki Öğrencilerin Hayvan Deneylerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Ayşe Bengü Kandemir, Ayşegül Altınsoy, Çağlayan Bozkurt, Alaattin Karabulut,  Kağan Eligül | Danışmanlar:  Prof. Dr. Erhan Nalçacı, Yard. Doç. Dr. Beyza Doğanay Erdoğan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 57

Tıp, Hukuk ve İlahiyat Öğrencilerinin Ötanazi Hakkındaki Farkındalık ve Görüşlerinin Karşılaştırılması | Araştırmacılar: Anıl Özgür, Doğacan Sarısoy, Gamze Kandemir, Neslihan Koray, Şeyda Özkan | Danışmanlar: Prof. Dr. Belgin Can, Yrd. Doç. Dr. Deniz Billur, Prof.Dr. Serap Şahinoğlu, Yrd. Doç. Dr. Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 58

Sağlıkta Şiddet Olgusu Hekimlerin Mesleki Algılarını Nasıl Etkiliyor? Asistan Hekimlerin Duygu, Düşünce ve Tutumları  | Araştırmacılar: Can Çetin, Mert Erdem Yeşilli, Oğuzcan Gökçay, Rohat Barış Özkan | Danışmanlar Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Kavas, Yrd. Doç. Dr. Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 59

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Çalışmakta Olan Hekimler İle Burada Tedavi Gören Hastaların Hekime Yönelik Şiddet Konusundaki Algılarının ve Bu Algıyı Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi  | Araştırmacılar: Elif Arslan, Ezgi Akgün, Doruk Arslan, Duygu Uçar, Ceyhun Üstün  | Danışmanlar: Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik Yrd. Doç. Dr.  Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 61

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Endokrinoloji Polikliniginde Obezite Tanısı Alan Hastalarda Depresyon Düzeyi | Araştırmacılar: Ahmed Almassrı, Lasha Nakashıdze, Abdulaziz Ahmed, Omar Abuası, Fidan Mukhtarzada | Danışmanlar: Prof.Dr.Ahmet Ergün, Doç.Dr Beyza Doganay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 62

Yurtta Kalan Öğrencilerin Obeziteye Yatkınlıklarının Araştırılması | Araştırmacılar: Burcu Gültekin, Dilara Güngör, Kübra Atmaca, Nilay Koçoğlu, Nedimhan Yakut | Danışmanlar: Prof.Dr.Erhan Nalçacı, Yrd. Doç. Dr. Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 63

Görsel ve İşitsel Hassasiyeti Değerlendirme Ölçeği Geliştirilmesi Pilot Çalışması |Araştırmacılar: Veisel Kır Chıoumet Chousein, İrfan Osmanpechlivan, Tuğçe Aycan Akbal, Gizem Akbelen, Canan İbiş | Danışmanlar: Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu, Araş. Gör. Simge Aykan, Yrd. Doç. Dr. Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 64

Tıbıa Proxımal Uç Morfometrisi | Araştırmacılar: H. Şeyma Demirtaş, Seda Düzgün, F.Seda Ekici, S. Gökçe Ertürk, E. Gamze Tökün | Danışmanlar: Doç. Dr. Ali Fırat Esmer, Yrd. Doç. Dr. Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 65

Uygulamalı Patoloji Eğitiminde Klasik Eğitim İle Dijital Görüntülere Dayalı Eğitimin Öğrenci Başarı ve Memnuniyeti Açısından Karşılaştırılması | Araştırmacılar: Enis Furkan Aksoy, Umut Altaş, Raşit Eren Büyüktoka, Süleyman Çağın Gürbüz, Yusuf Kağan Poçan  | Danışmanlar: Prof. Dr. Işınsu Kuzu,  Doç. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 66

Sıçanlarda Ardışık Hiperstimülasyon Tedavisi Sonrası Ovaryumda İzlenen Değişikliklerin Morfometrik Yöntemle İncelenmesi | Araştırmacılar: Bensu Koçyiğitoğlu, Aysun Gündüz,  Hatice Azra Çağlak, Soheil Koohnavard, Sina Koohnavard | Danışmanlar: Prof. Dr. Oya Evirgen, Uz. Bio, E. Nazlı Hayırlı, Prof. Dr. Yasemin Yavuz


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 67

Altın Oranın Güzellik Algısındaki Rolü | Araştırmacılar: Behrad Oveysi, Buruç Kolcu, İlayda Ser, Faraz Javid, Kübra Bilgin | Danışmanı: Doç. Dr. Nihal Apaydın, Doç. Dr. Derya Öztuna