2009 – 2010

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 1

Epilepsi Hastalarında Evlenme Durumu  | Araştırmacılar: Esen Akbel, Tuba Arpağ, Şahide Eda Artuç, Hatice Damla Atalay, Özlem Kurtkaya  | Danışmanlar: Prof. Dr. Aytaç Yiğit, Doç. Dr. Atilla H. Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tamgün Yasa Tasarısı İle İlgili Bilgi ve Görüşleri | Araştırmacılar: Sabiha Pala, Morena Xhindole, Tzemali Şampan, Fidel Tamo, Touran Eid Agha | Danışmanlar: Prof. Dr. Ahmet Saltık, Ydr. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 3

Postoperatif Atriyal Fibrilasyon Sıklığı  | Araştırmacılar: Esra Cengiz, Aysel Gezer, Dilek Kalay, İpek Köroğlu, Cansu Kurttekin | Danışmanlar: Doç. Dr. Mustafa Şırlak, Uz. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 4

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Çalışanlarının Domuz Gribi Aşısına Yönelik Tutumları | Araştırmacılar: Gözde Aksoy, Neslihan Bağış, Alper H. Bayat, Merve Bayrak, Aruz Bozkurt A. | Danışmanlar: Doç. Dr. Alpay Azap, Uz. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 5

Geriatrik Popülasyonda Ağız ve Göz Kuruluğunun Sıklığı Ve Sjögren Sendromuyla İlişkisi  | Araştırmacılar: Mustafa Taner, Muzaffer Mızrak, M. Salih Karatepe, Ahmet Kaplan, M Akif Güler.  | Danışmanlar: Doç. Dr. Nuran Türkçapar, Doç. Dr. Atilla H. Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 6

Acil Yoğunbakım Ünitesinde Kullanılan Oksijen Nemlendiricilerinin Bakteriyel Kontaminasyon Açısından Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Özge Şavklı, Ece Erci, Elif Abay, Ömür Keskin, Pınar Saka | Danışmanlar: Doç. Dr. Ceran Karahan, Uz. Dr. Müge Günalp, Doç. Dr. Atilla Halil Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 7

Apne ve Sistemik Hastalık Kısır Döngüsü | Araştırmacılar: Zübeyde Saygılı, Seyhan Temtek, Özlem Ulusan, Yasemin Urcan, Tuğba Önder | Danışmanlar: Doç. Dr. Banu Gülbay, Yrd. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 8

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Iıı Öğrencilerinin Tıp Eğitimini Seçmede ve Tıp Fakültesinden Memnuniyetlerinde Etkili Olan Faktörler | Araştırmacılar: Didem İldemir, Neslian Öner, Rukiye Özçelki, Burak Numan, Zeynep Yılmaz  | Danışmanlar: Doç. Dr. Berrin İmge Ergüden, Yrd. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 9

Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi Kliniğine Çeşitli Anabilim Dallarından Gönderilen Hastaların Psikiyatri Kliniğinde Aldıkları Tanılar Ve Bu Tanılara Etki Eden Faktörler  | Araştırmacılar: Kübra Aksoy, Halenur Torun, Rabia Demir, Şeyma Güneş, Ayşegül Türkmen  | Danışmanlar: Prof. Dr. Hakan Kumbasar, Yrd. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 10

Primer Açık Açılı Glokom ve Psödoeksfolyatif Glokom Olguları Arasında Belirlenmiş Risk Faktörlerinin Karşılaştırılması | Araştırmacılar: Alperen Kızıklı, Selçuk Teke, Burak Yaşar, Fazılcan Zirek, Saygın Yıldırım | Danışmanlar: Doç. Dr. Oya Tekeli, Uz. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 11

Akut  Mi Sonrası Depresif Semptom Sıklığını Etkileyen Faktörler | Araştırmacılar: Akman O, B. Alpay, Ö. Büyükpapuşcu, Me Durmuş, Ç. Saygılı.  | Danışmanlar: Doç. Dr. Çağdaş Özdöl, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 12

Böbrek Nakillerinde Verici Özelliklerinin Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Arzu Coşkuner, Dilara Güngör, Meltem Merve Kılıç, Özgecan Kaynarca, Pınar Karakurt.  | Danışmanlar: Doç. Dr. Şule Şengül, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 13

Anksiyete ve Depresyon Belirtilerinin Astım Parametrelerine Etkisi | Araştırmacılar: Çağla Demir, Damla Karakaplan, Özge Kındap, Merveö Koç, Emre Yekedüz  | Danışmanlar: Prof. Dr. Gülfem Çelik, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayanız: Grup 14

Ankara Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinde Antibiyotiklerle İlgili Bilgi Düzeyi Ve Antibiyotik Kullanım Bilinci | Araştırmacılar: Ece Zaim, Ezgi Çalışkan, Sercan Özbek, A. Tuğrul Şahin, Vehbi Altan  | Danışmanlar: Doç. Dr. Ceren Karahan, Araş. Gör.  Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 15

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Alışkanlığı İle Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi | Araştırmacılar: Erdem Çebişli, Şeyda Yücel, Zelal Şahin, Ali Şeker, T. Ceren Ölmeztürk  | Danışmanlar: Doç. Dr. Meram Can Saka, Araş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 16

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıp Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi | Araştırmacılar: Aykut Akıncı, Sevinç Akçalı, Orcan Altan, Sonay Aydın, Ece Bayram  | Danışmanlar: Prof. Dr. Belgin Can, Araş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 17

AÜTF İbn-İ Sina Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniğinde Hashımato Troiditi Tanısı Almış Hastalarda Anemi Sıklığı  | Araştırmacılar: Yusuf Karaer, Hüseyin Cebe, N. Onur Büyükyavuz, Tolga Aydın, Duygu Kübre Göçmen  | Danışmanlar: Uz. Dr. Kemal Ağbaht, Araş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 18

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitiminin Öğrencilerin İlaç Kullanımıyla İlgili Alışkanlıkları Üzerine Etkisi  | Araştırmacılar: Gül Meral Hoşgören, Tuğrul Kılıboz, Yasin Koca, Ayşe Dilara Kocatürk, Sabide Duygu Tunas  | Danışmanlar: Prof. Dr. Hakan Ergün, Doç. Dr. Atilla H. Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 19

Pandemik Influenza A H1n1 2009 Aşısının Yan Etkilerinin İncelenmesi ve Mevsimsel Grip Aşısı Yan Etkileriyle Karşılaştırılması | Araştırmacılar: Davud  Ali Çalık, Mustafa Yazır, Bayram Şen, Ömer Kutlu, Levent Yücel | Danışmanlar: Prof. Dr. Osman K. Memikoğlu, Araş. Gör. Selcan Pehlivan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 20

Lenfomaların Histopatolojik Tanı ve Doğru Tiplendirilmelerinde Patoloji Konsültasyonlarının Önemi  | Araştırmacılar: Gizem Coşkun, Tuğba Dayıoğlu, Cansu Doğan, Meltem Durgun, İlker Ufuk Sayıcı  | Danışmanlar: Prof. Dr. Işınsu Kuzu, Doç. Dr. Atilla H. Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 21

Kronik Bel Ağrılı Hastalarla Sağlıklı Bireylerde Depresyon-Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması Ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi | Araştırmacılar: Semih Büyükdemirci, Şeyhmus Ergin, Erdem Fatihoğlu, Aydın Gönülcan, Hakan Bahadır Haberal | Danışmanlar: Prof. Dr. Gülay Dinçer, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 22

AÜTF Dönem 1 ve Dönem 6 Öğrencilerinde Uyku Düzeni Ve Baş Ağrısı Arasındaki İlişki   | Araştırmacılar: Teymushah Muradi, Erdi Babayiğit, Mustafa Koca, A. Metin Çetin, A. Sait Hasırcı  | Danışmanlar: Doç. Dr. Canan Kalaycıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 23

Tıp Fakültesi Öğrencileri İle Diğer Fakülte Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakış Açılarının ve Bu Konudaki Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması | Araştırmacılar: Şenel Beydola, Yalın Ay Kayral, Berhan Yıldırımkaya, Ayça Aydın, Yiğit Köse  | Danışmanlar: Prof. Dr. Eray Tüccar, Doç. Dr. Atilla H. Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 24

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Tercihleri  | Araştırmacılar: Zekiye Gözde Kara, Mehmet Karadağ, Zeynep Gülben Kük, Duran Can Muslu, Sevinç Ödül Oruç  | Danışmanlar: Uz. Dr. Mehmet Özen, Yrd. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 25

2009 H1n1 Pandemi Sürecinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesinde Okuyan Öğrencilerde Aşılanma İstekliliğinin Ölçümü | Danışmanlar: Emrah Cem Bayram, Hakan Baş, Yalçın Bozkurt, Hasay Guliyev,Hüseyin Olgun  | Danışmanlar: Prof. Dr. Hakan Ergün, Araş. Gör. Selcen Pehlivan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 26

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Değer Ve Tutum Değişiklikleri: Tıp Eğitiminin Etkisine Kesitsel Bakış | Araştırmacılar: Berrin Atmaca, Kemal Kürkçü, Pınar Tuncel, Alper Kutalmış Türkcan, Cansu Ultav  | Danışmanlar: Dr. Volkan Kavas,  Doç. Dr. Atilla H. Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 27

1 Ay-3 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazaları Hakkında Farkındalıkları ve Aldıkları Önlemleri Belirleme  | Araştırmacılar: Ayşe Sıla Akkuş, Süleyman Degermenci, Emre Mutlu, Burçak Tolu, Tuğçe İrem Çobanoğlu  | Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Filiz Şimşek, Doç. Dr. Atilla H. Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 28

Park Sağlık Ocağı’na Başvuran 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Aile Planlaması Özellikleri | Araştırmacılar: Ece Bilgiç, Çağla Erdoğan, Dilar Genç, Hilal Kağızmanlı, Merve Şahin   | Danışmanlar: Prof. Dr. Meltem Çöl, Uz. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 29

Astim Tanili Hastalarin H1n1 Virüsü ve Aşisi Hakkindaki Bilgilerini Değerlendirme | Araştırmacılar: Gökhan Sert, Salih Buğra Yılmaz, Yusuf İlhan, Uğur Kemal Öztürk,Osman Tamer Şahin.  | Danışmanlar: Prof. Dr. Gülfem Çelik, Araş. Gör. Selcen Pehlivan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 30

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1-2-3 Öğrencilerinin Domuz Gribi İle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışı | Araştırmacılar: Soyak, D. Taşkın, O. Türkyılmaz, B.M. Yurtsever.  | Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Serhat Birnegel, Yrd. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete uluşmak için tıklayınız: Grup 31

Nevşehir Tuzköy ve Karain Köyünde Yaşayanların Malign Mezotelyoma Hastalığına Bakış Açısının Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Ufuk Aksoy, Cihan Aksöz, Uğur Eray, Gözde Sarar, Erdem Sobacı   | Danışmanlar: Sibel Perçinel,  Araş. Gör. Selcen Pehlivan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 32

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Kliniği’nde Tedavi Gören Kanserli Hastaların Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıbba Bakışı | Araştırmacılar:  Gözde Emel Görek, Gülhan Sağıroğlu, Betül Tokgöz, Selin Yıldız, Pınar Çiçek  | Danışmanlar: Doç. Dr. Filiz Çay Şenler,  Araş. Gör. Selcen Pehlivan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 33

Kronik Hepatit B Hastalarının Histolojik Parametreleri İle Hbv Dna ve Biyokimyasal Aktiviteler Arasındaki Korelasyonun İncelenmesi | Araştırmacılar: Fahire Göknur Akarca, Aysun Akdemir, Naciye Badır, Zeliha Cengiz, Emine Yaşar | Danışmanlar: Prof. Dr. Esra Erden, Prof. Dr. Hakan Bozkaya, Araş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 34

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3-4-5 Öğrencileri Tarafından Aile İzlem Çalışmasının Etkililiğinin Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Mehmet Birinci, M Ali Can, Öznur Canbolat, Kürşat R. Demir, Burak Karakök | Danışmanlar: Prof. Dr. Selcen Pehlivan, Araş. Gör. Selcen Pehlivan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 35

Kapalı Alanlarda Sigara İçme Yasağının Sigara İçen Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi   | Araştırmacılar: Abdurrahman Şeramet, Hasan Nadir Rana, Hüseyin Mestan, Fahri Yaman,Ahmet Safa Tarğal  | Danışmanlar: Prof. Dr. Özden Palaoğlu, Doç. Dr. Atilla H. Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 36

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin Sosyal, Kültürel, Barınma, Beslenme Açısından Dönem 1.2.3 Öğrencilerine Yeterli İmkânları Sunup Sunmadığının Araştırılması | Araştırmacılar: Oğuz Atan, Ahmet Burak Aydemir, Burak Şahin, Onur Şahin, Mustafa Yerli  | Danışmanlar: Doç. Dr. Pelin Arıbal,  Uz. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 37

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bölümündeki Kanserli Hastaların Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı” | Araştırmacılar: Rezzan Eren,  Melike Ezerbolat, Nagihan Gülhan, İmran Gökçen Yılmaz, Dilan Çolak  | Danışmanlar: Prof. Dr. Mehmet Ertem, Uz. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 38

D Vitamini Eksikliğinde “Gess Skorlaması”Nın Kullanılabilirlik Değerlendirmesi | Araştırmacılar: Gözde İdacı, Eray Fadıloğlu, Sinem Özçelik, Soner Geldi  | Danışmanlar: Prof. Dr. Sevim Güllü, Doç. Dr. Atilla H. Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 39

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerindeki Sağlık Çalışanlarına Hasta Ve Hasta Yakınları Tarafından Uygulanan Şiddetin Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Mehmet Acıbuca, Kadir Ocak, Ece Sakızlı, Aslı Ulusa, Elçin Özdemir | Danışmanlar: Prof.Dr. Hamit Hancı, Araş. Gör. Selcen Pehlivan


Özete ulaşmak için için tıklayınız: Grup 40

Pediatrik Onkoloji Hastalarında Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp Kullanımı | Araştırmacılar: Gözde Bağcı, Merve Hamurcu, Nurten Koçak, Saliha Kuşoğlu, Merve Tarakcı  | Danışmanlar: Prof. Dr. Nurdan Taçyıldız, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 41

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AnabiLim Dalı’nda  2 yıllık dönemde İntraoperatif tanı amaçlı frozen İnceleme İle parafin takip sonrasındaki tanılar arasındaki uyumun karşılaştırılması  | Araştırmacılar: Emre Aydemir, Şükrü Aydın, Yağmur Duva, Zafer Kolsuz, Ece Naz Mert | Danışmanlar: Prof. Dr. Işınsu Kuzu, Yrd. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 42

Fakülteler Arası İlaç Kullanım Alışkanlıklarının Karşılaştırılması | Araştırmacılar:  Seçil Yigen, Tuba Öztürk, İrem Öztürk, Harun Karahan | Danışmanlar: Prof. Dr. Özden Palaoğlu, Doç. Dr. Atilla H. Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 43

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 ve 3 Öğrencilerinde Çocuk Hakları Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Ayşegül Aslan, Ali Sadioğlu, Burak Pasinlioğlu, Burcu Mengüşoğlu, Ceyda Tetik | Danışmanlar: Prof. Dr. Betül Ulukol, Araş. Gör. Selcen Pehlivan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 44

Koroner Arter By-Pass Greft Ameliyatı Sonrası Üre Ve Kreatinin Değişimi | Araştırmacılar: Merve Yıldız, Şeyma Şimşirgil, Sibel Yıldırım, Buğrahan Şahin, Şefik Yıldırım  | Danışmanlar: Doç. Dr. Mustafa Şırlak, Uz. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 45

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Gösterdiği Boyun Eğici Davranışlar ve Şiddetle İlişkisi  | Araştırmacılar: Ozan Aydoğdu, Özgür Mert Bakan, Hüseyin Bayhan, Sevinç Demir, Emrah Okucu | Danışmanlar: Prof. Dr. Erhan Nalçacı, Uz. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 46

Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi Dönem I – V Öğrencilerinin Uyku Bozuklukları ve Uyku Hijyeni Alışkanlıkları İle Ders Başarıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Ali Barlas Mırçık, Ayşe Gizem Temel, Boran Yavuz  | Danışmanlar: Doç. Dr. Bedriye Öncü, Yrd. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 47

Kafein’in Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısı Üzerine Etkisi  | Araştırmacılar: Aykut Lale, Burak Terzi, Murat Duman, Mustafa Metin  | Danışmanlar: Prof. Dr. Özden Şener, Yrd. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 48

Ankara Üniversitesi Ziraat ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Gdo’ya Bakış Açısı | Araştırmacılar: Raziye Merve Karaömerlioğlu, Sertaç Aalay, Mustafa Esen, Hakan Arslan, Aykut Aldemir  | Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 49

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalında Açık Kalp Ameliyatları Sonrası Nozokomiyal Enfeksiyon İnsidansı ve Risk Faktörleri  | Araştırmacılar:  Mehmet Saygı,  Volkan Tekbaş,  Kıvanç Işık, Özden Peköz, Utku Gürhan  | Danışmanlar: Doç. Dr. Mustafa Şırlak, Doç. Dr. Atilla H. Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 50

Gebelerde Demir Eksikliği Anemisi İle Hba1c Düzeyi Arasındaki İlişki | Araştırmacılar: Ayşe Burcu Binicier, Eda Beykoz, Meral Bahar, Seval Kılbasanlı, Aysun Tunçel  | Danışmanlar:  Doç. Dr. Cem Atabekoğlu, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 51

AÜTF Patoloji Anabilim Dalı’nda Tanısal Amaçlı İncelenecek Hasta Örneklerinin Ve İstem Formlarının Doğru Gönderilmesinin Sağlanmasında Personel Eğitiminin Etkisinin Belirlenmesi | Araştırmacılar: Ayşe Kaya, Emine Nilay Bakır, Rıza Gökhan Baykal, Taliha Pala, Esra Hoşoğlu | Danışmanlar: Prof. Dr. Işınsu Kuzu, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 52

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sınav Kaygısının ve Umutsuzluklarının Bazı Psiko – Sosyal Değişkenlerle İlişkisi | Araştırmacılar: Serhat Aydaş, Zeynep Aydın, Can Yahya Boztuğ, Sait Erbey, Ahmet Sencer Ergin  | Danışmanlar:  Doç. Dr. Pelin Arıbal,  Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 53

Koroner Arter Hastalığı Saptanmış Hastalarda Risk Faktörlerinin Kadın Ve Erkeklerdeki Dağılımının İncelenmesi | Araştırmacılar: Burcu Yıldırım, Busem Yılmaz, Sevde Yılmaz, Ecem Özbalaban, Yasir Yılmaz | Danışmanlar: Prof. Dr. Mustafa Kılıçkap, Araş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 54

A.Ü.T.F.  1- 2- 3. Sınıf Öğrencilerinin Ötenaziye Yaklaşımı | Araştırmacılar: Kadir Şinasi Bulut,    Duygu Bilgili,    Erdem Dursun,    Çisem Ertok, Hilal Eslek  | Danışmanlar: Doç. Dr. İnci İlhan, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 55

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalina Başvuran Sporcuların Sigara Kullanma Alışkanlıklarının İncelenmesi | Araştırmacılar: Gökçe Altunay, Hana Yavarifar, Alirıza Manevi, Pelin Şerif, Bilim Kehya  | Danışmanlar: Prof. Dr. Emin Ergen, Araş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 56

Aspirin ve Parasetamol Kullanım Tercihi  | Araştırmacılar: Semih Ak, Memduh Kocadağ  | Danışmanlar: Prof. Dr. Ongun Onaran, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 57

Hastaların İlaç Kullanım Durumu Ve Evde İlaç Bulundurma Özellikleri | Araştırmacılar: Muhammed Korkmaz, Hüseyin Kurtdemir, Ömer Varan, Lokman Öztürk, Mehmet Halit Gönüller  | Danışmanlar: Prof. Dr. Özden Palaoğlu, Uz. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 58

Şehirleşmiş Ve Kırsal Alanlarda Yaşayan İnsanların Kronik Hastalık Risk Faktörleri Yönünden Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Sancar Bakırcıoğlu, Semih Küçükcankurtaran, Semra Rüstemoğlu  | Danışmanlar: Prof. Dr. Oya Evirgen, Araş. Gör. Can Ateş