2010 – 2011

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 1

Ankara Üniversitesini Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Terapötik Klonlamaya Karşı Tutum Ve Davranışları | Araştırmacılar: Merve Altın, Erdem Kaypak, Menekşe Koçak, Ayşenur Merve Sönmez, Nazlı Turan | Danışmanları: Prof.Dr. Oya Evirgen, Arş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Cep Telefonlarından  Mikroorganizma İzolasyonu | Araştırmacılar: Gizem Türkoğlu,Duygu İmre, Sibel Çatalca ,Ferhat İlen | Danışmanlar: Doç. Dr. İştar Dolapçı, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 3

Ankara Üniversitesi Öğrencilerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma İçeren Ürünler Hakkındaki Bilgi Düzeyi, Tutum Ve Davranışların Değerlendirilmesi  | Araştırmacılar: Burak Tanrıverdi, Gamze Taş, Cihat Tek, Maide Türkeli, Enejd Veizi | Danışmanlar: Doç. Dr. Deniz Çalışkan Yrd. Doç. Dr. Serdal Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 4

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Stresle Başa Çıkma Ve Obsesif Kompülsif Belirtilerin Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi | Araştırmacılar: Şakir Akdemir, Esra Arı, İsa Bolat, Merve Bulut, Mustafa Cemil Kılınç | Danışmanlar: Doç. Dr. Meram Can Saka, Doç. Dr. Atilla Halil Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 5

A.Ü.T.F. İbn-İ Sina Hastanesi’nde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi | Araştırmacılar: Emin Taha Keskin, Metin Yiğit, Mustafa Durmaz, Nurullah Baş, Sefer Gediktaş | Danışmanlar: Doç Dr. Serap Şahinoğlu, Doç Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 6

AÜTF 1, 3 ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Çocuklarda Bilgilendirme ve Aydınlatılmış Onam Konusunda Düşüncelerinin Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Nur Aydınbelge, E. Direnç Külünk, N. Merve Metin,   Özge Yöntem, Özlem Çetinkaya | Danışmanlar: Doç. Dr. Ahmet Acıduman,Yrd. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 7

Kırım Kongo Kanamalı Ateşli (Kkka) Hastaların Yönetimi Konusundaki Farkındalık  | Araştırmacıları: Nadiye Atlı, Orhan.Aygün, Haydar Başar Cengiz, Sait.Dalyan, Ali.Yeniocak | Danışmanlar: Yrd. Doc. Dr. Serhat Birengel, Uz. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 8

Stetoskobunuzda Neler Yaşiyor? | Araştırmacılar: Oğuzcan Gümüşçubuk, Merve Çukurova, Merve Yerlikaya, Evrim Sayın, Barış  Işıkoğlu | Danışmanlar: Doç. Dr. Zeynep Ceren Karahan, Arş. Gör. Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 9

Diyabet Hastalarının Ayak Bakımı Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi | Araştırmacılar: Serkan Güler, Hatice Kübra Kan, Esmanur Kaplan, Yüksel Kavas,   Kübra Türkel | Danışmanlar: Prof. Dr. Tubay Tuğ, Doç. Dr. Atilla Halil Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 10

Bilinçli Antibiyotik Kullanımının Eğitim Düzeyi ve İçeriği ile İlişkisi | Araştırmacılar: Ahmet Gürkan Erdemir, Osman Fehmi Beyazal, Mustafa Haspolat, Osman Fehmi Beyazal, Kasım Ergan, | Danışmanlar: Doç Dr. Kemal Osman Memikoğlu, Araş. Gör. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 11

AÜTF 1. ve 6. Sınıf  Öğrencilerinin Psikiyatrik Hastalıklara Yönelik Tutumlarının Hekimlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları Ve Psikiyatri Uzmanlığı Hakkındaki Düşünceleri İle İlişkisi | Araştırmacıları: Duygu Aksakal, Emine Esra Kıratlı, Uygar Mutlu, Burak Taha Sarıoğlan, Hacı Osman Yiğit  | Danışmanlar: Doç. Dr. Tuğrul Erbaydar, Uz. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 12

Oyuncaklar: Arkadaş mı, Düşman mı?  | Araştırmacılar: Nur Doğanay, İpek Kavakoğlu, Onur Kumcu, Arın Öztürk, Emre Tunç | Danışmanlar: Doç. Dr. Zeynep Ceren Karahan, Araş. Gör. Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 13

Multiple Skleroz Doğumlarının Mevsimsel Olarak Dağılımı | Araştırmacılar: Ahmet Onur Daştan, Ali Onur Arzık, Ufuk Mahmut Bilgilisoy, Süleyman Çağrı Akpınar, Abdullah Akdağ | Danışmanlar: Prof. Dr. Canan Yücesan, Arş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 14

Üniversite Öğrencilerinin Tıbbi ve Hukuksal Yönden Taşıyıcı Anneliğe Bakış Açısının Araştırılması Ve Bilinçlilik Düzeyinin Ölçülmesi | Araştırmacılar: Pelin Gümüş,M.Burcu Kaplan,Büşra Kılıç,Duygu Köse,Hilal Yıldız  | Danışmanlar: Prof. Dr.  Belgin Can, Yrd. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 15

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitiminin Öğrencilerin İlaç Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Etkileri Ve Antidepresan Kullanımı | Araştırmacılar: Alpaslan Alkan, Harun Yöney, Hüseyin Koçyiğit, Tuğrul Kılıboz, Tolga Canlı | Danışmanlar: Prof. Dr. Emine Demirel Yılmaz, Dr. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 16

Mmpı Testinde Borderline Kişilik Bozukluğu Tanısı Konmuş Olan Hastalara Klinik Olarak Bipolar Bozukluk Tanısı Konması Arasındaki Uyum | Araştırmacılar:  Indzhilya Fikri Ali, Özgür Barışcan Kaya, Burak Öztürk, Kağan Cingöz, Ozan Çelik | Danışmanlar: Doç. Dr. Vesile Şentürk, Uzm.Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız Grup 17

Ankara Üniversitesi Tıp, Hukuk Ve İlahiyat Fakülteleri Öğrencilerinin Kadavra Bağışına Bakış Açılarının İncelenmesi | Araştırmacıları: Mustafa Bilgili, Osman Bütün, Sedef Akkaş, Pelin Birbiri, Nurettin Murat Akyıldız | Danışmanlar: Doç. Dr. Halil İbrahim Açar, Doç. Dr. Atilla H. Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 18

Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İiab) Ve Histopatolojik Tanı Uyumunun Karşılaştırılması | Araştırmacılar: Altunpınar E.C., Duru E. S., Duruş H.,  Karabulut B., Vural G. T.   | Danışmanlar: Doç. Dr. Sibel Perçinel, Doç. Dr. Koray Ceyhan, Doç. Dr. Atilla H. Elhan


Özete ulaşmak için tıkayınız: Grup 19

Sperm Dna Hasarları, Sperm Morfolojisi, Sigara İçim Öyküsü Arasındaki İlişki | Araştırmacılar: Cansu Doğan, M.Bilal Bektaşoğlu, Ferhat Arslan, Mustafa Akdi, Cihan Abdibaş  | Danışmanlar: Yrd.Doç.Dr.Sena Aydos,  Arş.Görevlisi Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 20

İleri Maternal Yaş Nedeniyle Yapılan Amniyosentez Sonuçlarının Retrospektif Analizi | Araştırmacılar: Ece Ceyda Güdemek, Sümeyra Güler, Duygu Kadagöl, Cansu Muluk, Hüsne Didem Türker   | Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Oya Sena Aydos, Doç. Dr. Batuhan Özmen, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 21

Toplu Taşıma Araçlarının Bakteriyel Ve Fungal Kontaminasyon Yönünden İncelenmesi | Araştırmacılar: M. Arif İbiş, Bilgesu Arıkan, M. Can Şen, S. Gaye Gökçen, Hande Tosun | Danışmanlar: Doç. Dr. İştar Dolapçı,  Doç. Dr. Yasemin Yavuz Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 22

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Ve Depresyon Arasındaki İlişki | Araştırmacılar: Z. Tuğçe Özkara, Hayriye Şimşek, Harun İren,  Selman Ünal, Emre Ünal | Danışmanlar: Doç. Dr. Bedriye Öncü, Yard. Doç. Dr. S.Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 23

AÜTF Psikiyatri Bölümü’ne Başvuran Alkolizm Tanısı Almış Erkek Hastalarda Sosyal İşlevsellik Üzerine Kontrollü Bir Çalışma | Araştırmacıları:  İsmail Balaban, Begüm Fincan, Oğuzhan Herdi, Elif Özlü, Nesrin Topal | Danışmanlar: Doç. Dr. İnci Özgür  Araş. Gör. Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 24

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Öğrencilerinin Viral Hepatitler Hakkında Bilgi Durumlarının Belirlenmesi ve Hepatit B Aşılanma Durumlarının Saptanması | Araştırmacılar:  Sezin Çolak, Yasemin Özdamar, Mücahit Özdemir, Burak Özer, Burak Şahin | Danışmanlar: Doç. Dr. Güllü İştar Dolapçı, Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 25

Çevremizde ve Lens Solüsyonlarında Acanthamoeba Spp. Görülme Sıklığının Belirlenmesi | Araştırmacılar: Bayar Ö, Demirdelen B, Dokuyan H. C , Erzincan M.B, Yaşıtlı M. | Danışmanlar: Prof. Dr. Çiğdem Güngör   Doç. Dr. Atilla Halil Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 26

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Eğitimin Öğrencinin Evrim Kuramına Bakış Açısına Kazandırdıklarının Belirlenmesi | Araştırmacılar: Deniz Doğan, Hayriye Hande Energin, Ahmet Koçak, Cem Berkay Sınacı, Alican Sungur | Danışmanlar:  Prof. Dr. Erhan Nalçacı,  Dr. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 27

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında Kemoterapi Alan Hastaların Enfeksiyondan Korunmadaki Hijyenik Tutum ve Davranışları | Araştırmacıları: Büşra Ardıç, Gonca Gülbaz, Fatma Gür, Funda Özlem Karabulut, Aziza Omar | Danışmanlar: Doç. Dr. Filiz Çay Şenler, Yrd. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 28

Kalp ve Damar Hastalıkları Risk Farkındalığı ve Yaşam Tarzı | Araştırmacılar: Çağla Çağlı, Enis Erdem, Ferhat Can Pişkin, Neriman Fidanlı, Nurten Gözen | Danışmanlar:  Prof. Dr. Emine Demirel Yılmaz, Doç. Dr. Atilla Halil Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 29

Tıp Eğitiminin Öğrencilerin İlaç Kullanım Bilincine Katkısı | Araştırmacılar: Akıncı Nalan, Demir Gökçe, Demir Sevda, Küçükcankurtaran Semih, Rezoug Fatima Zohra | Danışmanlar: Doç. Dr. Osman Memikoğlu, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 30

Yutma  Disfonksiyonu Olan Okul Çağı Öncesi Çocuklarda Gastrostomi Sonrası Hayat Kalitesinin İncelenmesi | Araştırmacılar: Ayşegül Özgenç, Bahar Çerçioğlu, G. Tuğçe Özdönmez, Gülseren Tuncay, Sinem Yalçın | Danışmanlar: Prof. Dr. E. Aydın Yağmurlu, Doç. Dr. Atilla Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 31

Eczacıların ve Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin, Doktorların ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviye Bakış Açısı | Araştırmacılar: Ali Gökçe, Barış Ağar, Dilara Turan, Özge Uçar, | Danışmanlar: Prof. Dr.Hakan Ergün, Ars. Gör. Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 32

Tıp Eğitiminin Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutuma Etkisi | Araştırmacıları: Murat Albayrak, Hande Altınel, Andelib Babatürk, Arzu Okyar, Merve Zerey | Danışmanlar: Doç. Dr. Bedriye Öncü, Doç. Dr. Meram Can Saka, Arş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 33

Meme Muayenesi İçin Polikliniğe Başvuran Kadınlarda Politelya ve Polimasti Bulunma Sıklığı | Araştırmacılar: Behiye Hilal Açıkgöz, Şahin Atakan Bayır, Günay Nahmadova, Muhammet Sefa Sağlam, Ahmet Gürkan Uzun | Danışmanlar: Doç. Dr. Aydan Eroğlu, Yrd. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 34

Çocukluk Çağı Akut Apandisit Sağaltımında Konvansiyonel Laparoskopik Cerrahi İle Tek Port Apendektominin Karşılaştırılması  | Araştırmacılar: Hürü Ceren Gökduman, Ganimet Öner, Sibel Polater, Ahmet Serhan Dağıstanlı, Mahmut Cankurtaran | Danışmanlar: Prof. Dr. E. Aydın Yağmurlu, Doç. Dr. Yasemin Genç, Biyoistatistik Anabilim Dalı


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 35

Koroner Arter Hastalığı Tanısı Konmuş Kişilerde Risk Cetveline Göre Risk Gruplarının Dağılımı | Araştırmacıları: Miray Ünlü, Dilara Dağ, Ebru Küçükçotur, Kadriye Tol, Şefik Cezairlioğlu | Danışmanlar: Prof. Dr. Sadi Güleç, Araş. Gör. Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 36

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İlkyardım Konusundaki Yasal Sorumluluk Bilinci ve İlkyardım Vakalarındaki Davranışları | Araştırmacıları: Beril Bayraktar, Dilek Eker,Kübra Arslan,Merve Eryol, Sümeyya Duran | Danışmanlar:  Yrd. Doç. Arda Demirkan,  Araş.Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 37

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 Öğrencilerine Göre Aile Hekimliği   | Araştırmacılar: Erdem Sütiçen, Halis Harun Öztürk, Ümmügülsüm Özen, Merve Gemiköz, Rahime Duygu Kaydok  | Danışmanlar: Dr. Aysun Uz  Uz. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 38

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin El Yıkama Bilgilerinin Belirlenmesi  ve El Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmaların Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Kaan Karamık,  Mehmet Akif Ersoy, Yunus Bayram Koçyiğit, Furkan Hisoğlu, Mültehan Evran  | Danışmanlar:  Doç. Dr. Z. Ceren Karahan, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 39

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Eğitim Yılına Göre Ölüm ve Ölümcül Hastadan Kaçınıcı Tutum Düzeyleri | Araştırmacılar: Alican Akaslan, Damla Sayar, Hazal Selvi, Nurtaç Çelebi  | Danışmanlar:  Dr. Volkan Kavas,  Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 40

15-49 Yaş Grubu Evli Kadınlarda Aile Planlaması Yöntem Seçme Durumunu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Aydın Gönülcan, Aykut Ulusan, Gökay Baykara, Günay Güzel, Kamil Kayabölen | Danışmanlar: Prof. Dr. Nazlı Atak, Yrd. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 41

Kalıcı Dövme Bilinci   | Araştırmacılar: Bircan Yıldırım, Burak Verdi, Gül Boran Özdemir, Merve Yurtoğlu, Sultan Canan   | Danışmanlar: Doç. Dr. Pelin Müştak, Arş. Gör. Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 42

Ortopedik Cerrahide Malign Yumuşak Doku Tümörlerinin Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Murat Pehlivan, Alican Bahadır, Fatih Mehmet Kurt, Elvire Mafandala Mpongo, Tayfun Arslan | Danışmanlar: Prof. Dr. Mehmet Binnet, Uz. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 43

Stevıa Rebaudıana’nın Rat Over Dokusu Üzerine Olası Oksidan ve Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi | Araştırmacılar: Özgü Alcalı, Meryem Baydar, Şerife Danışman, Münibe Büşra Erdem | Danışmanları: Doç. Dr. Aslıhan Avcı, Araş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 44

Kadavra Kullanım Etiği Ve Kadavra Bağışının Önemi   | Araştırmacılar: Amin Radgohar, Semih Özçınar, Gökhan Kılıçaslan, Alperen Çelik, Bilgehan Betül Biçer | Danışmanlar: Prof. Dr. Aysun Uz, Doç. Dr. Şule Şengül, Araş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 45

Alkol Bağımlısı Hastalarda Sosyal Uyum Düzeyi Ölçümü | Araştırmacılar:Esat Yetkin, Eren Yaşa, Melis Temizkan, Burak Yağdıran, Tuna Turan | Danışmanlar: Doç.Dr.İnci Özgür İlhan, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 46

Farklı Dekalsifikasyon Yöntemlerinin Kortikal Kemik Dokularında Dekalsifikasyon Sürecine Etkisi | Araştırmacılar: Derya Abeş, Murat Tok, Gökçe Tuncer, Egemen Uçan, Koray Yılmaz | Danışmanlar:  Doç. Dr. Gülşah Kaygusuz, Doç. Dr. Yasemin  Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 47

Acil Servise Gelen Hastaların Profilinin Alternatif Tıbba Olan İnancıyla Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Cebrail Yarloğlueş, Kemal Buğra Memiş, Niyazi Erdem Yaşar, Deniz Gencer, Melih Duman | Danışmanlar: Prof. Dr. Hakan Gürdal Araş. Gör. Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 49

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sağlıkta Dönüşüm    Programı Kapsamında Aile Hekimliğine Dair Bilgi ve Değerlendirmeleri | Araştırmacılar: Bilge Atasoy, Cansu Bubdak, Merve Can, Ömer Özkan, Yusuf Özgüner | Danışmanlar: Doç.Dr.Birgül Piyal, Doç.Dr.Deniz Çalışkan Yrd.Doç.Dr.Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 50

Multiple Skleroz Tanısı Almış Hastalarda Atak Sayısı İle Özürlülük Derecesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Emre Bostancı, Durdu Emine Bulut, Merve Didem Eşkin, Ezgi Gökpınar | Danışmanlar: Prof. Dr. Canan Yücesan, Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 51

Sezaryen Operasyonlarında Kullanılan Lokal Ve Genel Anestezinin Karşılaştırılması | Araştırmacılar: İbrahim Korkmaz, Ahmet Yunus Hatip, Hasan Kızıltoprak, Nesrullah Azboy,  Memduh Kocadağ | Danışmanlar: Prof. Dr. Eyüp  Akarsu, Arş.Gör.Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 52

Endokrinoloji Polikliniğine Başvuran Tip2dm’li Hastalarda Retinopati Sıklığı Ve Risk Faktörleri | Araştırmacılar: Oğuz Eğil, Cahfer Sarıyıldız, Ahmet Kuru, Ali Yavuz, Gökçe Altunay  | Danışmanlar Prof. Dr. Sevim Güllü, Doç. Dr. Atilla Halil Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 53

Biyokimyasal Ötiroidiyi Sağlamada L-Tiroksin Tedavisinin Başarı Oranı ve Hipotiroidi Alt Tiplerine Göre Karşılaştırılması | Araştırmacılar: Zeynep Aykın, Derya Ayverdi, Burak Kutlu, Yasemin Ezgi Köstekci, Fazilet Taşdelen | Danışmanlar: Uzm. Dr. Uğur Ünlütürk Doç. Dr. Yasemin Yavuz Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 54

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1,2,3 ve Dönem 4,5 Öğrencilerinin  AÜTF Eğitim ve Sınav Sistemi Hakkındaki Görüşleri | Araştırmacılar: Sabiha Pala, Murat Duman, Ramadan Chatzi Amet | Danışmanlar:  Prof. Dr. Mehmet Kıyan,   Doç. Dr. Atilla Halil Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 55

Ankara Üniversitesi Hastaneleri İnternlerinde Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar Yönünden Riskli Yaralanmaların İncelenmesi | Araştırmacılar: Abdurrahman Seyda; Emır Sholla; Elif Agüloğlu; Pelin Kan; Cihangir Yirmibeş | Danışmanlar: Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk, Uzm. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 56

Koroner Arter Baypas Cerrahisi İle Nöropsikiyatrik Bozukluklar Arasındaki İlişki | Araştırmacılar: Bünyamin Şahin, Hasan Toparlı, İbrahim Demir, Kasım Akça, Mustafa Kola | Danışmanlar: Doç. Dr. Zeynep Eyileten, Arş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 57

Ankara Üniversitesi Öğrencilerinde İlaç Kullanma Bilinci | Araştırmacılar: Akbaba B., Dilek K., Çelik D., Çetin H., Çetinkaya S. | Danışmanlar: Prof. Dr. Özden Palaoğlu,   Dr. Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 58

0 – 6 Bebek Beslenmesinin Büyüme Ölçütlerine Ve Hemoglobin Değerlerine Etkisinin İncelenmesi | Araştırmacılar: Banu Gürkök,   Kurtuluş Dayak, Mesut Bayer, Ngatoni Abdalla Makame, Yavuz Yıldırım | Danışmanı: Doç. Dr. F. Begüm Atasay, Yrd. Doç. Dr. S. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 59

Kadınların Hpv, Genital Sistem Hpv İnfeksiyonları ve Hpv Aşısı Hakkındaki   Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Ölçülmesi   | Araştırmacılar: Emre Yavuz, Asile Aslan, Raife Uludağ, Aynaz Taherzadeh, Çağrı Yumru | Danışmanlar: Doç.Dr. Batuhan Özmen, Uzm.Dr. Korhan Kahraman, Doç. Dr. Atilla H. Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 60

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1,3,6 Öğrencileri Arasında Tükenme Düzeylerinin İncelenmesi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi | Araştırmacılar: Fikret Berkan Anarat, Burak Arslan, Esra Arslan, Gökçe Ayhan, İnci Pınar Seçinti | Danışmanlar:  Prof. Dr. Erhan Nalçacı, Ar. Gör. Beyza Doğanay