2011 – 2012

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 2

Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Alt Tiplerinde Temel Hasta Karakteristiklerinin Karşılaştırılması | Araştırmacılar: Berfin Deniz, Alpnur Gönülalan, Kamil Kayabölen, Fatma Sadakat, Neslihan Topkaya | Danışmanlar: Doç. Dr. Güngör Utkan, Yrd. Doç. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 3

Ankara Üniversitesi İbn-İ Sina Ve Cebeci Hastanelerinde Çalışan Öğretim Elemanlarının Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi Hakkındaki Görüşleri | Araştırmacılar: Ahmet Sancar Topal, Esra Yüksel, Gizem Başbay, İzzet Esmece, Necati Solak | Danışmanlar: Prof. Dr. Serap Şahinoğlu, Yrd. Doç. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 4

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği’ne Ayaktan Başvuran Ve Alkol Bağımlılığı Tedavisi Gören Hastaların Kontrol Odağı İnancı Açısından Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Banu Bahar Karaçuha, Emine Erkantarcı, Fatma Tuğçe Şah, Mehmetcan Umul, Merve Çağrı Zöğ  | Danışmanlar: Doç. Dr. İnci Özgür İlhan, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 5

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İle Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrencilerinin Evrim Bilgi Düzeyi Ve Tutumlarının Karşılaştırılması | Araştırmacılar: Pınar Acar, Yusuf Eskin, Gamze Nur Koca, Mehmet Torun, Ceren Türkoğlu | Danışmanlar: Prof. Dr. Erhan Nalçacı, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 6

İlköğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Temel İlk Yardım Bilinç ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi | Araştırmacılar: Halil İbrahim Ateşoğlu,  Barış Genç, Alp Togan Kıraç, Salahattin Okur, Görkem Yarbaş | Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Onur Polat, Yrd. Doç. Dr. S. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 7

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarını Etkileyen Bazı Değişkenlerin Belirlenmesi | Araştırmacılar: Hasan Balıkçı, Ecem Gezerer, Anıl Köktürk, Nilay Memiş, Ezgi Yıldırım | Danışmanlar:  Prof. Dr. Belgin Can, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 8

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Hastaların Alternatif Ürün Kullanımı | Araştırmacılar: Burcak Akar, Özge Kama, İrem Mercan, Salih Toruk, Mustafa Anıl Turhan | Danışmanlar: Doç. Dr. Mustafa Şahin, Doç. Dr. Yasemin Genç


 

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 9

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu İle Sınav Kaygısının Yaygınlığı ve Akademik Başarıyla İlişkisi | Araştırmacılar: Atakan Baş, Mine Büşra Bozkürk, Nihal Dede, Ceren Mordağ, Duygu Ünal | Danışmanlar: Doç. Dr. Bedriye Öncü, Dr. Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 10

Elin Morfometrik Ölçümlerinin Boy ve Cinsiyetle İlişkisi | Araştırmacılar: Sibel Çetince, Onur Can Karagöz, Ayşegül Kılıç, Betül Pekşen, Fatma Rukiye Uysal | Danışmalar: Doc.Dr.Halil İbrahim Açar, Yrd.Doc.Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 11

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 ve Dönem 3 Öğrencilerinin Kadına İlişkin Namus Anlayışı İle İlgili Tutumlarının Karşılaştırılması | Araştırmacılar: Behiye Akçaalan, Sümeyye Çulfacı, Gizem Durak, Beyza Tekin, Beliz Bahar Ulaş  | Danışmanlar : Serap Şahinoğlu, Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 12

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyonu Konusunda Öğrenci Görüşleri | Araştırmacılar: Gülseren Özdemir, Fatma Şahin, Merve Şatır, Barış Şen, Bilgi İşler  | Danışmanlar: Prof.Dr.Pelin Arıbal Ayral, Yrd.Doç.Dr. S. Kenan Köse, Öğ.Gör.Ayşen Melek Aytuğ Koşan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 13

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Tıp Dersi İle İlgili Görüşleri: Ayrıntılı Bir Geribildirim | Araştırmacılar: Görkem Güvenir, Oğulcan Yıldırım, Onur Can, Damla Ünver, Fatma Nur Yıldırım | Danışmanlar: Prof. Dr. Meltem Çöl, Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 14

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Hematolojik Neoplazilerin Tanı Sürecinde Test Seçimi Sıralamalarının Tanı Sürecine, İşgücü ve Maliyete Etkisi | Araştırmacılar: Sıla Doğan, Ali Can Kurtipek, Damla Sönmez, Ali Kansu Tehçi, Gülencan Yumuşak | Danışmanlar: Prof. Dr. Işınsu Kuzu, Yrd. Doç. Dr. Klara Dalva, Yrd. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 15

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olabilen Çeşitli Flora Bakterilerinin Sık Kullanılan Antiseptiklere Direnç Geliştirme Potansiyellerinin Araştırılması | Araştırmacılar: Özge Altunbaş, Fatma Eren, Elif Gecegelen, Zehra Karaman, Mehmet Kocabey | Danışmanlar: Doç. Dr. Z. Ceren KARAHAN, Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN


 

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 16

Patoloji İstem  Formlarının Yeterliliği | Araştırmacılar: Gökhan Arkaz, Murat Tok, Koray Yılmaz, Segah Tozoğlu, Tuğçe Ulaşlı  | Danışmanlar: Doç.Dr.Gülşah Kaygusuz, Yard.Doç.Dr.Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 17

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, 2, 3 Öğrencilerinde Obezite Eğiliminin Belirlenmesi Ve Bunun Beslenme Alışkanlıklarıyla İlişkilendirilmesi   | Araştırmacılar: Özer Özçelik, Ezgi Okuyucu, Ayça Seyfettin, Derya Yöndem, Ahsen Öncü  | Danışmanlar: Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, Arş. Gör. Selcen Yüksel


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 18

Toplumumuzda In Vıtro Fertilizasyon (Ivf) Tedavisi Gören Ve Tedaviye İhtiyaç Duymadan Normal Yollarla Çocuk Sahibi Olan Bireylerin Ivf’e Etik Yaklaşımlarının Karşılaştırılması | Araştırmacılar: Süleyman Çakmak, Gülşen Özgenç, Nazile Şahin, Mecid İsmayılzade, Tuba Günaydın | Danışmanlar:  Prof. Dr. Alp Can, Yrd. Doç. Dr. S.Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 19

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Beş Yıldızlı Doktor Yetiştirmedeki Yeterliliği  | Araştırmacılar: Ceyhun Alkan, Morena Xhindole,  N. Kadir Akayoğlu, Funda Uçaçan, Erdem Uğurlu | Danışmanlar: Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, Yrd. Doç. Dr. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 20

Düşük Doz Radyoaktif İyot Tedavisi Sonrası Değişen Kan Değerleri | Araştırmacılar: Evrim Sayın, Mehmetcan Atak, Mert Polat, Nurten Gözgen, Ufuk Mahmut Bilgilisoy | Danışmanlar: Prof. Dr. Ahmet Ergün Prof. Dr. Rıfat Emra,l Dr. Selcen Pehlivan Yüksel


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 22

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine 2011 Yılında Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Erdem Altunel, Oğuzhan Kurşun, Nurlan Abdullayev, Mahmut Yararlı, Burak Emekli | Danışmanlar: Prof. Dr. Yaşar Bilge, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 23

AÜTF Onkoloji Alanında Çalışanların Genel Ruhsal Durumları Ve Kaygı  Düzeyleri | Araştırmacılar: Yağız Ayduğan, Temmuz Bostan, Batu Malatyalı, Cansu Çıkın, Ece Gül Köse | Danışmanlar: Doç. Dr. Serap Akyürek, Araş. Gör. Beyza Doğanay Erdoğan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 24

Akciğer Rezeksiyon Spesimenlerinde Frozen Kesit İncelemesi ve Parafin Kesitlerle Tanı Doğruluğu Açısından Karşılaştırılması | Araştırmacılar:Yigit Aksoğan, Berkay Temel, Merve Aybal, Ebru Solakoğlu, Laleş Tunç | Danışmanlar: Doç. Dr. Sibel Perçinel, Dr. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 25

AÜTF Cerrahi Onkoloji Kliniğinde Tedavi Gören Hastaların Doktorlarıyla İlişkilerinde Güvenin Yeri | Araştırmacılar: Ayşe Güniz Sırt, Kübra Sezer, Murat Genç, Osman Oğuz Demir, Rafiullah Amirullah | Danışmanlar: Prof.Dr.Hikmet Akgül,  Doç.Dr.Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 26

Ankara Üniversitesi Tıp, Eczacılık, Hemşirelik ve Diş Hekimliği Fakülteleri Son Sınıf Öğrencilerinin Myokard Infarktüsü (Mı), Epileptik Kriz ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(Koah) Ataklarında İlk Yardım Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Servet Başdoğan, Furkan Ceylan, Anıl Bahtiyar Kişin, Murat Polat, İdris Yakut | Danışmanlar: Prof.Dr.Hakan Ergün, Doç.Dr.Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 27

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde  Saç Dökülmesinin Sıklığı Ve Muhtemel Sebeplerinin Araştırılması | Araştırmacılar: Güven Yanmaz, Halil Aslan, Hüseyin Gencer, Murat Balkoca, Murat Bayram | Danışmalar: Prof. Dr. Nezahat Zaloğlu, Arş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 28

Performans Sistemi Ve Yabancılaşma: Yeni Ödeme Modeli Altında Asistan Hekimlerin Ahlaki Dönüşümü | Araştırmacılar: Funda Aytekin, Duygu Erkal, Hande Ermiş, Turan Canmurat İzgi, Hasan Tut | Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Kavas, Yrd. Doç. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 29

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Aütf)  3. Ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Tıbbi Uygulama Hataları Konusundaki Bilgi, Görüş Ve Farkındalık Düzeyleri | Araştırmacılar: Özlem Sürekli, Anıl Güngör, Hülya Nur Sodan, Gülnur Atakan, Merve Aydoğan | Danışmanlar:  Doç. Dr. Ahmet Acıduman, Yrd. Doç. Dr. S. Kenan Köse


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 30

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kürtaj Hakkındaki Bilgi Seviyelerinin Ölçülmesi ve Kürtaja Bakış Açılarının Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Akdoğan Elif Gökçe, Ceran Güzin, Özcanlı Ferih, Takcı Tahsin, Yılmaz Sibel | Danışmanlar: Prof. Dr. Aysun Uz, Prof. Dr. Serap Şahınoglu, Yrd. Doç. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 31

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi´Nde 2011-2012 Eğitim Yılında Devam Eden Dönem-1 Öğrencilerinin Ateş Bilgi Düzeyleri Ve Tutumlarının Belirlenmesi  | Araştırmacılar: Cuma Ali Zoba, Ersin Çelik, Mehmet Ünler, Ahmet Metin Üstün, Ömer Faruk Çınar | Danışmanlar: Prof.Dr. İbrahim Tekdemir,. Beyza Doğanay Erdoğan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 32

Antibakteriyel ve Normal Sabunların Bakteriler Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması | Araştırmacılar: Serhat Yıldırımm, Tayfun Cincorop, Davut Utku Coşgun, Osman Efe Efeoğlu, Kamil Taha Uçar | Danışmanlar: Doç. Dr. Fikret Şahin, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 33

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Başvuran ve Bipolar Tanısı Alan Yaşlı Hastalarda İlaç Tercihleri  | Araştırmacılar: Mahmut Altaş, Murat Çiçeklidağ, Burcu Gümüştekin, Ezgi Hatip, Ahmet Kakaç | Danışmanlar: Doç. Dr. E.Tuba Özel Kızıl, Yrd. Doç. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 35

İlköğretim Öğrencilerinde Spor Yapma Alışkanlıklarının İncelenmesi ve Ankaranın Sosyoekonomik Düzeyleri Farklı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Spor Yapma Alışkanlıklarının Karşılaştırılması | Araştırmacılar: Azize Cemre Öztürk, Cansu Özbay, Emre Önemli, Halil Şen, Selin Ayşe İpek | Danışmanlar: Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, Prof. Dr. H. Atilla Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 36

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I,III ve Vı Öğrencilerinin Erişkin Dönemi Aşılar Hakkındaki Bilgi Durumlarının Belirlenmesi | Araştırmacılar:  Levent Aktaş, Muhammet Mert Ayanoğlu, Ekrem Basır, Osman Arif Yılmam Sayyed Ab Rashad Ghafoor | Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Serhat Birengel, Yrd. Doç. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 37

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Gündüz Uykuluk Halinin Araştırılması Ve Olası Faktörlerin  Değerlendirilmesi   | Araştırmacılar: Fatih Rüştü Delen, Özlem Durgun, Şeyma Karakoç; Esra Paydaş; Oğuz Peker | Danışmanlar: Doç. Dr. Meram Can Saka, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 38

Ankara Üniversitesi Hastaneleri İntörnlerinde Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar Yönünden Riskli Yaralanmaların İncelenmesi | Araştırmacılar: Pelin Kan, Ramadan Chatziamet,  Özlem Nur Yıldız, Shazia Storany, Fatsani Mbwana | Danışmanlar: Doç. Dr. Osman Memikoğlu, Araş. Gör. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 39

Astımlı Olgularda Fenotip Değerlendirilmesi Ve Fenotipin Hasta Uyumu Üzerindeki Etkisi | Araştırmacılar: Aygül Melike Şenkal, Sıla Kükner, Chakan Tsakir, İlkin Elif Günel, Doruk Orgun | Danışmanlar: Prof. Dr. Dilşad Mungan, Beyza Doğanay Erdoğan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 40

Bilgisayar Klavyelerinin Bakteriyel Kontaminasyon Açısından Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Aylin Mutlu, Dilara Beşli, Feride Ataş, Nuray Pehlivan, Özge Kitapçı | Danışmanlar: Doç. Dr. Z. Ceren Karahan, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 41

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine Başvuran Diyabet Hastalarının Diyabetik Ayak Komplikasyonu Gelişmesi Bakımından İncelenmesi  | Araştırmacılar: Fatımai Zehra Yıldız  | Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Serhat Birnegel, Araş. Gör. Selcen Yüksel


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 42

Çocuk ve Yetişkinlerde Zaman ve Renk Algısının Değerlendirilmesi | Araştırmacılar: Furkan Atakan Akın, Merve Akın, Aslıhan Ensari, Cansu Gazioğlu, Serkan Tokgönül | Danışmanlar:  Prof. Dr. Metehan Çiçek, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 43

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Uygulanmakta Olan Sağlıkta Performans Yönetimi Sistemi’ne Fakülte Öğretim Üyelerinin Bakışının Değerlendirilmesi  | Araştırmacılar: Ata Maden, Doğa Meriç Boybeyi, Farshid Entezari, Fırat Emin Özdemir, Ümmügülsüm Özen | Danışmanlar: Prof. Dr. Erhan Nalçacı,  Arş. Gör. Beyza Doğanay


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 44

Hipertiroidili Hastalarda Tsh Ve T4 İle Kreatinin, Na, Cl Ve K Arasındaki İlişki | Araştırmacılar: Başak Alanyalı, Cem Güneri, Atakan Sezgi, Ömer Eray Yalap, Merih Yalçıner | Danışmanlar: Prof. Dr. Aslıhan Avcı, Dr. Can Ateş


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 45

Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Mefv Geni M694v Mutasyonlarının Böbrekte Amiloid Birikimiyle İlişkisi: Sistematik Derleme | Araştırmacılar: Hüseyin Deniz Aksoku, Mesud Ergin, Murat Büyüktepe, Semih Küçükcankurtaran, Zihni Mert Duman | Danışmanlar: Prof. Dr. Ajlan Tükün, Doç. Dr. Yasemin Genç


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 46

Ankara’da Satılan Çiğ Yenilen Yeşil Sebzelerde Helmint Yumurtalarının Araştırılması | Araştırmacılar: Pelin Şerif, Alperen Çelik, Nurullah Baş | Danışmanlar: Uz. Dr. Gülay Aral Akarsu, Yrd. Doç. Dr. Derya Öztuna


Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 48

Ankara Tıp’ta Egzersiz  | Araştırmacılar: Utkan Boran Aşık, Oğulcan Boz, Halil Özkaya | Danışmanlar: Prof. Dr. Bülent Ülkar, Yrd. Doç. Dr. S. Kenan Köse