2014 – 2015

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, 3, ve 5 Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Uzmanlık Eğitimine Yaklaşımı │Araştırmacılar: Mahsum Aslan, Ünsal Baş, Süleyman Erdemir, Alperen Koç, Mehmet Tekeş │Danışmanlar: Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, Doç. Dr. Kenan Köse

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 2
Meme Küçültme Amaliyat Olan Hastaların Demografik Özellikleri ve Hasta Memmuniyetinin Değerlendirilmesi │Araştırmacılar: Melih Can Öner, Arif Can Özsipahi, Arda Selamoğlu, Ayris Yanmaz, Ahter Yiğenoğlu │ Danışmanlar: Doç. Dr. Burak, Doç. Dr. Kenan Köse

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 3
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 2012-2014 Yılları Arasındaki Neonatal Mortalite Oranının Ve Nedenlerinin Belirlenmesi │Araştırmacılar: Melike Eren, Meliha Hastekkeşin, Meliha Kaya, Bekir Erdeve, Reyhan Sevil Soysal│Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Erdeve, Prof.Dr. Yasemin Yavuz

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 4
Geriatrik Yaş Grubunda Alzheimer Patogenezinde Tiroid Hormonlarının Yeri │Araştırmacılar: Arzu Dilek Erkmen, Cansu Yaman, Soucheda, Chatzı Chatıp, Saliha Bozkurt │Danışmanlar: Prof. Dr. Aslıhan Avcı, Doç. Dr. Kenan Köse

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 5
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Karşılaştırılması│Araşıtırmacılar: Yavuz Emre Aktaşoğlu, Barış Cengiz, Şüheda Günbay, Pelin Ocak, Tansu Şahin │Danışmanlar: Prof. Dr. Ongun Onaran, Prof. Dr. Yasemin Yavuz

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 6
Glioblastoma Olgularında Nekroz, Palizatli Nekroz, Dev Hücre ve Küçük Hücrelerin Yaşam Süresine Etkisi │Araştırmacılar: Esra Akçiçek, Tuğba Başçıoğlu, Nurbanu Karlı, Adile Büşra Mavi, Merve Oral │Danışmanlar: Prof. Dr. Aylin Okçu Heper, Prof. Dr. Yasemin Yavuz

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 7
Tıp Fakültesi Öğrencilerininteorik Derslerdeki Algılama Süreçleri Üzerine Araştırma │ Araştırmacılar: Tevfik Büyükalim, Koçer Furkan Durukan, İbrahim Mercan, Burhanettin Tok, Gökhan Turan │Danışmanlar: Prof. Dr. Nezahat Zaloğlu, Doç. Dr. Derya Öztuna

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 8
Homofobik Miyiz? │Araştırmacılar: Aslıhan Ezgi Apaydın, Gamze Gürsoy, Merve Didem Koçer, Cansu Kurt, Mehmet Tolga Özkan │Danışmanları: Prof. Dr. Belgin Can, Yrd. Doç. Dr. Deniz Billur, Doç. Dr. Derya Öztuna

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 9
Kıkırdak Tümörlerinin Klinikopatolojik Özellikleri ve Histolojik Tiplere Göre Dağılımı │Araştırmacılar: Sümeyye Ateş, Duygu Gökbelen, Kiraz Hilal Gümüşbuğa, Şeyma Koç, Tuğba Yıldız │Danışmanlar: Doç. Dr. Gülşah Kaygusuz, Dr. Can Ateş

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 10
Estetik Cerrahide Kullanılmak Üzere Aütf Ortalamasına Göre Doğal Kaş Profili│Araştırmacılar: Özge Arğa, Fatma Nur Atalay, Yunus Emre Bülbül, Buğra Tektaş, Sıla Turgut, Maral Yazıcı Danışmanlar: Doç. Dr. Ali Fırat Esmer, Doç. Dr. Derya Öztuna

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 11
Zencefilin İnsanlarda Boğaz Florasına Etkisinin Araştırılması │Araştırmacılar: Fatma Akça, Tuğba Nur Altınok, Meral Arar, Elif Gül Kınacı, Yeliz Koç │Danışmanlar: Prof. Dr. Aydın Karaarslan, Doç. Dr. Kenan Köse

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 12
Imatinibe Dirençli K562 Hücre Serilerinde 6 Shogaol Etkisinin AnaliziAraştırmacılar: Hanife Pamuk, Merve Varol, Güler Yaman, Gülşah Ceylan Yağız, Çiğdem Akdemir│Danışmanlar: Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu, Doç. Dr. Kenan Köse

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 13
Mezuniyet Sonrası Akademik Etkinliklere Mezuniyet Öncesi Kanıta Dayalı Tıp Eğitimin Katkısı: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Görüşleri │Araştırmacılar: Esra Gündüz, Ekin Kızılay, Banuçiçek Uludağ, Melike Yıldız │Danışmanlar: Prof. Dr. Özden Paloğlu, Doç. Dr. Derya Öztuna

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 14
Üst Gis Endoskopisi ve Biopsisi Yapılan Olgularda Klinikopatolojik Korelasyonu│ Araştırmacılar: Batuhan Aslan, Elif Burcu Ersungur, Murat Sabri Güler, Ahsen İnan, Tuğçe Kaya │Danışmanlar: Prof. Dr. Arzu Ensari, Prof. Dr. Yasemin Yavuz

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 15
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda İncelenen Kronik Viral Hepatit Ön Tanısı Bulunan Olgularda Yapılan İnce İğne Biyopsi Materyallerinde Tanı Yeterlilik Kriterleri │Araştırmacılar: Emre Pamukçu, Başak Akbay, Nisa Aybige Erşan, Büşra Koç, Tuğçe Yıldırım│Danışmanlar: Prof. Dr. Esra Erden, Doç. Dr. Derya Öztuna

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 16
Anadolu Popülasyonunda Sakralizasyon ve Lumbalizasyon Görülme Sıklığı│Araştırmacılar: Şerife Demir, Çiğdem Deniz, Emine Nigar Gürer, Fatma Sümeyye Suna, Merve Tırıs │Danışmanlar: Doç. Dr. Alif Fırat Esmer, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 17
Sağlıklı Bireylerde Ses Frekansına Yanıtın Eeg İle İncelenmesi │Araştırmacılar: Mert Akalın, Oğuz Altunok, Ekin Öykü Baylam, Murat Gürbüz, Gizem Mine Pektaş│ Danışmanlar: Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu, Dr. Can Ateş

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 18
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1, 3 Ve 5 İnci Dönem Öğrencilerinin Alternatif (Geleneksel) Ve Tamamlayıcı Tıp Konusundaki Bilgi Ve Görüşlerinin Bilimsel Yöntemlerle Belirlenmesi Ve Analiz Edilmesi│Araştırmacılar: Erkan Küçükaraaslan, Furkan Göçken, İsmail Yahşi, Selman Yıldırım, Deniz Dönmez │Danışmanlar: Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, Prof. Dr. Yasemin Yavuz

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 19
Foramen İnfraorbitalis’in Morfometrisi ve Klinik Önemi │Araştırmacılar: Mehmet Yavuz Danışık, Enes Doğanay, Sevim Sena Ersöz, Mohammad Drmosh, Muhammed Yakup Altuğ │Danışmanlar: Doç. Dr. Tülün Şen, Doç. Dr. Kenan Köse

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 20
Toplumda Reçetesiz İlaç Kullanım Oranının Araştırılması ve Toplumun Akılcı İlaç Kullanımına Yaklaşımı │Araştırmacılar: Meltem Yılmaz, Hakan Süleyman Bal, Fatma Şule Oğuz, Ali Can Uğuz, Okan Yıldız │ Danışmanlar: Prof. Dr. Hakan Ergün, Doç. Dr. Kenan Köse

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 21
Müziğin sedoanaljezi altında girişimsel ağrı tedavisi uygulanan olgularda anksiyete, sedatif/hipnotik/analjezik tüketimi ve hasta memnuniyeti üzerine etkileri │Araştırmacılar: Halit Anıl Eray, Fulden Görgüner, Sevi Mermer, Efe Semetey Oğuz, İrem Can Okur, Damla Yalçınkaya │Danışmanlar: Doç. Dr. Enver Özgencil, Dr. Can Ateş

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 22
Azospermi Saptanan İnfertil Erkek Hastalarda, Testis Histopatolojik Değerlendirmesinin, Testiküler Sperm Ekstraksiyonu (Tese) Başarısı Ve Fertilite Olasılığı Üzerindeki Prediktif Değerinin Araştırılması │Araştırmacılar: Hüseyin Aktuğ, Mesut Buğra Hatipoğlu, Şefik Meriç Uysal, Bedir Özgencil │Danışmanlar: Yrd.Doç. Dr. Duygu Kankaya, Doç. Dr. Kenan Köse

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 23
Pıoglitazone Ve Quercetinin Metabolik Sendromlu Sıçan Kalp Fonksiyonlarına Etkilerinin Elektrofizyolojik Yöntemlerle Karşılaştırılması│Araştırmacılar: Seyfullah İkbal Aksu, İsmet Alp Eren Aydın, Emrullah Bıçakçı, Muhammed Taha Doğan, Ahmet Gündüz │Danışmanlar: Prof. Dr. Belma Turan, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 24
Acil Servis İçi İletişimin Sağlık Personelinin Çalışma Motivasyonuna Etkisi │Araştırmacılar: Sadi Furkan Engürülü, Arda Kaya, Kıvanç Kılınç, Abdullah Kıllıbaş, Amın Charehsaz │Danışmanlar: Doç. Dr. Arda Demirkan, Doç. Dr. Derya Öztuna

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 25
Genç Erişkinlerde Düzenli Fiziksel Egzersizle Enfeksiyona Yakalanma Arasındaki İlişkinin Araştırılması│Araştırmacılar: Sarpcan Maden, Onur Nurlu, Rukiye Aysu Revanlı, Anıl Tarık Saygılı, Ceren Yüceer│ Danışmanlar: Prof. Dr. Alpay Azap, Dr. Can Ateş

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 26
Hastane Enfeksiyonlarına Neden Olan Mikroorganizmalar Ve Bunların Antimikrobiyal Ajanlara Gelişen Dirençlilik Paterninin Araştırılması │Araştırmacılar: Elif Gizem Aytav, Merve Duygu Cebeci, Hatice Küçükönder │Danışmanlar: Prof. Dr. Mehmet Kıyan, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 27
Calendula Officinalisin Aspergillus, Candida Ve Malassezia Türleri Üzerine Olan Antifungal Etkinliğinin Araştırılması │Araştırmacılar: Benay Dilik, Zeynep Eroğlu, Elif Görüşen, Çisem Okur, Tuğçe Önal, Rıdvan Özkan │Danışmanlar: Prof. Dr. Aydın Karaarslan, Doç. Dr. Kenan Köse

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 28
İyi Ve Kötü Diferansiye Karaciğer Kanseri Hücrelerinde Epitelyal Mezenkimal Geçiş (Emt) ve Karaciğer Kanser Kök Hüçre Belirteçlerinin Karşılaştırılması │Araştırmacılar: Yekta Duygu Sözeri, Deniz Sivrioğlu, Eda Yiğit, Ayşegül Görmez, Elif Tuncel │Danışmanlar: Prof. Dr. Kamil Can Akçalı, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 29
Diabetes Mellitus Tanı ve İzleminde Kullanılan Hba1c Parametresi Ölçümünde Hplc Sistemi İle Yeni Geliştirilen İmmünassay Temelli Hasta Başı Test Sisteminin Karşılaştırılması │Araştırmacılar: Mehmet Kaan Akgül, Banu Altınkaynak, Mete Sargın, Halis Emre Çiftci, Oğuzhan Öztürk │Danışmanlar: Prof. Dr. Aslıhan Avcı, Doç. Dr. Derya Öztuna

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 30
Mezenkimal Kök Hücrelerden Salgılanan Parakrin Etkili Faktörlerin Glioblastoma Hücrelerinde Gelişen Temozolomid Direnci Üzerine Etkisinin Araştırılması│Araştırmacılar: Ezgi Sılaahi Mezenkimal, İrem Alkan, Bilgehan Erduran, Feyza Dicle Işık, Deha Onar │Danışmanlar: Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu, Dr. Can Ateş

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 31
Çorum Kırsalında Yaşayan Halkın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkında Bilgi Düzeyi, Tutum Ve Davranışının Belirlenmesi Ve Halkın Bilgilendirilmesi│Araştırmacılar: Berra Nur Büyükkaplan, Meliha Ece Özbaran, Halit Özcan, Ömer Tuğrul Özcan, M. Tevfik Fawzi │Danışmanlar: Prof. Dr. Gülay Aral Akarsu, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 32
Genetiği Değiştirilmiş Ürünler (Gdo ), Sağlık Üzerine Etkileri Ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1-2-3 Öğrencilerinin Gdo Konusundaki Bilinç Düzeyi Üzerine Bir Araştırma │Araştırmacılar: Fatih Soytürk, Kemal Yunus İyiyapıcı, Ömer Şahin, Süleyman Demir, Yavuz Fatih Yavuz │Danışmanlar: Prof. Dr. Nezahat Zaloğlu, Doç. Dr. Derya Öztuna

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 33
Ankara Merkez İlçelerde (Mamak, Altındağ, Keçiören, Yenimahalle, Çankaya) Daha Önce Sağlık Ocağında Pratisyen Hekim Olarak Çalışmış Olup Şu Anda Aile Hekimliği Yapan Hekimlerin Memnuniyet ve Düşüncelerinin Değerlendirmesi │Araştırmacılar: Uluç Salihoğlu, Selim Sevim, Canan Urun, İbrahim Berkay Yılmaz, Dilek Yiğit │Danışmanlar: Prof. Dr. Erhan Nalçacı, Doç. Dr. Kenan Köse

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 34
Hekime Şiddet Özelinde Hasta Hekim İlişkisinin Hekimlerin Klinisyenlik ve Akademisyenliğe Yönelimine Etkisi │Araştırmacılar: Kardelen Yağmur Akkaş, Gülşah Gelişigüzel, Ahmet Güngör, Zeynep Serdaş, Ayşe Elif Uysal │Danışmanlar: Prof. Dr. Belgin Can, Yrd. Doç. Dr. Deniz Billur, Prof. Dr. Yasemin Yavuz

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 35
Parkinson Hastalığında Farkındalık: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Polikliniklerine Başvuran Hastaların Parkinson Hastalığı Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi │Araştırmacılar: Gökçe Melek Türkfiliz, Alperen Altunay, Yaşam Doruk Pervane, Büşra Şen, Melik Toptaş │Danışmanlar: Prof. Dr. Cenk Akbostancı, Prof. Dr. Yasemin Yavuz

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 36
Ankara’da Belirli Tıp Fakültelerindeki Öğrencilerde Dönem1’den Dönem 6’ya Kadar Geçen Süreçte Oluşan Değişimler Ve Okulların Değişimlerdeki Rolü│Araştırmacılar: Mahmut Işık, Hanifi Furkan Yıldız, Büşra Yolcu, Damla Çarkçı, Gül Özer │Danışmanlar: Doç. Dr. Özgür Çınar, Dr. Can Ateş

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 37
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Kliniğine Yatırılan Yaşlılarda Stopp Kriterlerine Göre Belirlenen Uygunsuz İlaç Kullanımı │Araştırmacılar: Elif Doğuçam, Atike Gülşah Kiriş, Rabia Öz, Tuğba Ünal, Merve Kaynarca │Danışmanlar: Doç. Dr. Murat Varlı, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 38
AÜTF Dönem 2, 3, 4 ve 5 Öğrencilerinin Sağlıkta Dönüşüm Programı Konusuna İlişkin Farkındalıkları │Araştırmacılar: Salih Cengiz Meral, Ali Doruk Yalçıntepe, Mehmet Can Yeşilkaya, Selin Yöndem, Tuğçe Aksungur │Danışmanlar: Prof. Dr. Birgül Piyal, Doç. Dr. Derya Öztuna

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 39
AÜTF 1, 2, 3. Sınıf Öğrencilerinde Söyleneni Tekrarlama Yetisinin Farklı Çevre Koşulları Altında Ölçülmesi │Araştırmacılar: Salih Sert, Bashir Ahmad Mobashir, Ersin Musluk, Şeyma Kuvvetliışık, Şerife Merve Bölük │Danışmanlar: Doç. Dr. Ayşe Petek Bingöl, Dr. Can Ateş

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 40
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Üreyen Mikroorganizmaların Profılı ve İnfeksiyon Varlığının Mortalite İle İlişkisi │Araştırmacılar: Ayşe Eda Fidan, Semra Uzun, Melisa Ünalan, Roujin Akbarihamed, Emine Tecen │Danışmanlar: Doç. Dr. Aydın Çiledağ, Doç. Dr. Kenan Köse

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 41
Toplum Baskısının Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2-3-4. Sınıf Kadın Öğrencilerinde Vücut Ağırlığı İle İlgili Algı Ve Tutumu Üzerine Etkileri │Araştırmacılar. Muhammed Apaydın, İlayda Şimşek, Mustafa Safa Uyanık, Övgü Velioğlu│Danışmanlar: Prof. Dr. Erhan Nalçacı, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 42
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’ne Gerilim Tipi Baş Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastalarda Spesifik Gıdaların Ağrı Yüküne Etkisinin Araştırılması │Araştırmacılar: Sina Mehrasa, Mert Babur, Seda Kuzucu, Ece Kürklü, İrem Özge Uzunoğlu│Danışmanlar: Prof. Dr. Özden Şener, Doç. Dr. Derya Öztuna

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 43
Kozmetik Ürünlerinin Zararlarının Dermatolojik Açıdan İncelenmesi │Araştırmacılar: Gamze Güleryüz, Gülsün Hazan Tabak, Serdar Turan, Osman Yalınkılıç, Osman Yılmaz │Danışmanlar: Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, Dr. Can Ateş

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 44
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Polikliniği’ne Başvuran Majör Depresif Bozukluğu Olan Ayaktan Hastalarda Antidepresan Tedavinin Bilişsel İşlevler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması.│Araştırmacılar: Duygu Yörür, Emine Melis Çakmak, Mehmet Meriç Çoban, Onur Çorakçı, Sinan Özçelik │Danışmanlar: Prof. Dr. Vesile Şentürk Cankorur, Prof. Dr. Yasemin Yavuz

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 45
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesinin Dumansız Hava Sahası Olmasının Okul Öğrencileri Ve Personeli Üzerindeki Etkileri│Araştırmacılar: Nezih Culha, Sefa Burak Çam, Tahsin Rollas, Ebru Hilal Şahin, Zehra Uçar │ Danışmanlar: Prof. Dr. Belgin Can, Yrd. Doç. Dr. Deniz Billur, Dr. Can Ateş

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 46
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniğine 2009-2015 Yılları Arasında Başvuran Prolaktinoma Tanısı Almış Hastalarda Makroprolaktin Düzeylerinin Araştırılması │Araştırmacılar: Gülgün Çerçi, Halime İzmirli, Goomaral Bayarsaikhan, Mohammed Qwaider, Oğuz Yıldırım │Danışmanlar: Prof. Dr. Ahmet Ergün, Doç. Dr. Kenan Köse

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 47
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Çalışan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hastane Enfeksiyonlarından Korunma Yöntemlerine İlişkin Bilgi Ve Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi│Araştırmacılar: Elif Nihal Başer, Özge Küpeli, Ayça Laçin, Işılay Manzak, Meral Şahin │Danışmanlar: Prof. Dr. Serhat Birengel, Prof. Dr. Yasemin Yavuz

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 48
Metobolik Sendrom ve İnsülin Direncinin Tanısında Basit Bir Yöntem Olarak Boyun Çevresi Ölçümü │Araştırmacılar: Tuba Azdır, Şükran Erten, Sümeyye Çelik, Meliş Özkan, Ayşenur İnce │Danışmanlar: Doç. Dr. Mustafa Şahin, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 49
Türk Popülasyonunda Belirgin Saç Dökülmesi Olmayan 18-25 Yaş Arası Gençlerin Saç Ekim Paterninde Kolaylık Sağlaması İçin Saç Hattı Morfometrisinin Belirlenmesi│Araştırmacılar: Ege Evin, Onur Karaca, Orhan Batur Şahin, Melike Törüyenler, Yağmur Darben │ Danışmanlar: Doç. Dr. Ali Fırat Esmer, Dr. Can Ateş

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 50
Medial Malleol Boyutlarının Cerrahide Önemi│Araştırmacılar: Eda Büşra Babayiğit, Meltem Türk, Nebi Köksal Yazgan, Yiğit Yüksel, Cansu Çakıcı │Danışmanlar: Doç. Dr. Ali Fırat Esmer, Doç. Dr. Kenan Köse

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 51
Foramen Transversarium Morfometrisi │Araştırmacılar: Gamze Coşkun, Ceren Eker, Büşra Sakal, Kaan Öztürk, Serhat İstanbulluoğlu │Danışmanları: Doç. Dr. Ali Fırat Esmer, Prof. Dr. Yasemin Yavuz

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 52
Yetişkin Aşılama Programının ve Gerekliliğinin Hasta ve Hekimlerce Bilinirliği ve Uygulamaya Geçirilme Düzeyi │Araştırmacılar: Pelin Erdizci, Duygu Fadıloğlu, Asya Kalaycı, Gizem Esra Koç, Büşra Gizem Okuyucu │Danışmanlar: Prof. Dr. Alpay Azap, Doç. Dr. Derya Öztuna

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 53
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin Yoğun Bakım Ünitelerinden Alınan Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarınının Son 4 Yıl İçinde Çeşitli Antibiyotiklere Karşı Geliştirdiği Direncin Değerlendirilmesi│Araştırmacılar: Serdar Cincorop, Muhuttin Cirit, Furkan Karahan, Okay Kılınç, Mustafa Hazim İnel │Danışmanlar: Prof. Dr. Devran Gerçeker, Dr. Can Ateş

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 54
Ankara’daki Kalabalık Mekanlarda Acil Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi│Araştırmacılar: Süleyman Keski, Aysun Arslantaş, Soner Kumcu, İdil Melis Çobanoğlu, Volkan Güner │Danışmanlar: Doç. Dr. Arda Demirkan, Doç. Dr. Kenan Köse

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 55
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde 2011-2014 Yılları Arasında Hasta Örneklerinden İzole Edilen Metilisine Dirençli Staphylococcus Aureus’ların Retrospektif Surveyans Araştırması│Araştırmacılar: Yener Aksoy, Hakan Ceylan, Yasemin Demirtaş, Özlem Ertan, Shadi Rafiei │Danışmanlar: Prof. Dr. Devran, Prof. Dr. Yasemin Yavuz

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 56
Spinal Seviyenin Belirlenmesinde Klasik Anatomik Belirteçler Ne Kadar Güvenilir │Araştırmacılar: Gizem Ekiz, Ozan Erdoğan, Gizem Gök, Tuğçe Çelik, Selen Çoban │Danışmanlar: Doç. Dr. Enver Özgencil, Doç. Dr. Derya Öztuna

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 57
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Beden Dismorfik Bozukluğuna Yatkınlığın İncelenmesi │Araştırmacılar: Batuhan Rıza Ecer, Mert Koçak, Selin Küçükkuru, Hüseyin Turap, Zaur Hajızade │Danışmanlar: Prof. Dr. Serdar Öztürk, Dr. Can Ateş

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 58
Geleceğin Umudu Kök Hücreyi Ne Kadar Tanıyoruz ve Bu Konudaki Toplumsal Hassasiyetimiz Nedir? │Araştırmacılar: Osman Geben, Ceren Sözen, Ömer Sabri Yılmazer, Ece Osman, İlker Kara │Danışmanlar: Prof. Dr. Osman İlhan, Doç. Dr. Derya Öztuna

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 59
Orbitanın Morfometrik Cerrahi Anatomisi│Araştırmacılar: Merve Gül Kasım, Esra Onhan, Naci Yılmaz, Yusuf Özkarabacak, Mehmet Anıl Yüzer │Danışmanlar: Doç. Dr. Ayhan Cömert, Doç. Dr. Kenan Köse

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 60
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Ve İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencilerinin Beden ve Organ Bağışı Hakkındaki Görüşleri│Araştırmacılar: Mustafa Erdem Altınöz, Buğra Altuntaş, Kübra Kaplan, Özge Kılınç, Burak Kaan Çağlıergin │Danışmanlar: Prof. Dr. Nihal Apaydın, Prof. Dr. Yasemin Yavuz

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 61
Ankara Üniversitesi İbn-İ Sina Hastanesine Başvuran Poliklinik Hastaları ve/veya Hasta Yakınlarının “Organ Bağışı ve Nakli” İle İlgili Tutumlarının Araştırılması │Araştırmacılar: Metin İskenderov, Altunay Muhtarlı, Xeyyam Aligaralı, Mohammed Mansour, Fidan Mukhtar-Zada │Danışmanlar: Prof. Dr. Serdar Öztürk, Doç. Dr. Derya Öztuna

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 62
Bireysel İlaç Uygulamaları ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bu Konuda Sahip Olduğu Bilgi Düzeyi │Araştırmacılar: Ezgi Budak, Mine Büyükkeskinli, Gözde Diriksoy, Eren Erdem, Pınar Türkoğlu│Danışmanlar: Prof. Dr. Özlem Uğur, Dr. Can Ateş

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 63
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Gereksiz Antibiyotik Kullanımının İncelenmesi │Araştırmacılar: Azad Bairamovi, Zakir Osmanov, Parviz Shahsuvarlı, Ahmet Güneri │Danışmanlar: Prof. Dr. Ahmet Ergün, Doç. Dr. Kenan Köse

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 64
2014-2015 Yıllarında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Polikliniğine Başvuran Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Sosyo-Ekonomik ,Sosyo-Kültürel Durumun İncelenmesi│Araştırmacılar: Işın Çelik, Mohsen Bıdar, Deniz Aras, Erhan Kınık, Adnan Önün │Danışmanlar: Prof. Dr. Ahmet Ergün, Prof. Dr. Yasemin Yavuz

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 65
Gençlerde Yüksek Kilo ve Obezitenin Yaşamla İlişkilendirilmesi│Araştırmacılar: Muharrem Coşkunpınar, Burak Çelik, Ozan Şengül, Uğur Özberk, Büşra Yıldız │Danışmanlar: Prof. Dr. Oya Evirgen , Dr. Can Ateş

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 66
AÜTF Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Algılanan Sosyal Destek │Araştırmacılar: Arif Özgür Gündoğar, Abdullah Uyar, Hasan Hüseyin Özeren, Malle Dagu Solle, Mustafa Alperkurnaz │Danışmanlar: Prof. Dr. Mine Esin Ocaktan, Dr. Can Ateş

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 67
Üropatojen Escherichia Coli’lerde Antimikrobiyal Duyarlılık Paternleri Ve Tip 1 Fimbria Adezyon Molekülleri İle Olan İlişkilerinin Araştırılması │Araştırmacılar: Öznur Çoşar, Onur Alptekin Güney, Murat Can Kale, Abdülbaki Kalkan, Elmas Kaplan │Danışmanlar: Prof. Dr. Güllü İştar Dolapçı, Doç. Dr. Kenan Köse

Özete ulaşmak için tıklayınız: Grup 71
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvar Uygulamalarında Grup Bükülüğünün Öğrenme Sürecine, Öğrenci Başarısı Ve Memnuniyetinine Etkisi │ Araştırmacılar: Aslı Karasakal, Özlem Yüksel│Danışmanlar: Uzm. Dr. Meral Demirören, Prof. Dr. Tuna Karahan, Prof. Dr. Yasemin Yavuz