Ajanda

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Kanıta Dayalı Tıp– Araştırma Planlama Yürütme Dersi için;

Araştırma Projesi Önerisi Hazırlama Ajandasına ulaşmak için tıklayınız

Poster Hazırlama Ajandasına ulaşmak için tıklayınız