Ödüllü Posterler

2013-2014 Eğitim Yılı Ödüllü Posterler

Birincilik Ödülü:  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Demodex Folliculorum Sıklığı ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması  | Araştırmacılar: Osman Orkun Cankorur, Ebru Yücel, Seda Zor,  Nihad Mammadlı,Shola Huseynzada | Danışmanlar: Doç. Dr. Gülay Aral Akarsu, Prof. Dr. Atilla Halil Elhan

Poster için tıklayınız

İkincilik Ödülü: Biyomateryallerin Doku Uyumluluğu  | Araştırmacılar: Tülin Karaca, Aysun Karahan, Onur Karaoğlu, Cansu Kaya, Onur Özdemir  | Danışmanlar: Doç. Dr. Nuray Yazıhan, Yrd. Doç. Dr. Beyza Doğanay

Poster için tıklayınız

Üçüncülük Ödülü: Grup Psikoterapisi Alan Hastalara Seans Video Kaydının İzletilmesinin Terapi Üzerine Etkisi  | Araştırmacılar: Dilşa Cemre Akkoç, Güngör İlayda Bostancı, Işıl İmge Gültekin, Kadir Yağız Türker, Onur Denizhan Sivri  | Danışmanlar: Doç. Dr. Vesile Şentürk Cankorur, Araş. Gör. Can Ateş

Poster için tıklayınız

Dördüncülük Ödülü: Sağlıkta Şiddet Olgusu Hekimlerin Mesleki Algılarını Nasıl Etkiliyor? Asistan Hekimlerin Duygu, Düşünce ve Tutumları  | Araştırmacılar: Can Çetin, Mert Erdem Yeşilli, Oğuzcan Gökçay, Rohat Barış Özkan | Danışmanlar Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Kavas, Yrd. Doç. Dr. Beyza Doğanay

Poster için tıklayınız