Genel Bilgiler

Tıp alanında bilginin çok hızlı yenilenmesi, hekimlerin sürekli bilgilerini güncellemelerini gerekli kılmaktadır. Bilginin güncel tutulması ise ancak eleştirel değerlendirme yapabilen, bilimsel ve analitik yaklaşım kazanmış hekimlerin bilimsel çalışmalar yapması ve literatürü takip edilmesi ile mümkündür. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin “araştırmacı hekimler yetiştirme” hedefini gerçekleştirmek amacıyla 2001-2002 Eğitim Öğretim yılından bu yana Dönem II ve Dönem III’de Kanıta Dayalı Tıp (KDT) programı kapsamında dersler verilmektedir. Dönem II’nin 2. Yarıyılında Araştırma ve Temel İstatistik Yöntemlere Giriş Dersi ile Kanıta Dayalı Tıp kavramlarına giriş yapılmakta, Dönem III’de verilen Araştırma Planlama ve Yürütme (APY) dersleri ile ise araştırmaların planlanması, yürütülmesi, istatistiksel değerlendirilmesi ve sunumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı teorik ve uygulamalı derslerin yanında beşer kişiden oluşan öğrenci grupları ile birinci yarıyılın sonunda “Araştırma Projesi” ve ikinci yarıyılın sonunda “Poster” çalışması gerçekleştirilmektedir.

Çalışmalarınızda sizlere yardımcı olması için hazırlanan bu web sayfasında ders programlarını, Araştırma Projesi ve Poster formatlarını, Poster özeti formatını, daha önceki yıllarda yapılmış çalışmaların özetlerini, ödül almış posterleri ve değerlendirme için kullanılacak formları bulabilirsiniz.